Společnost GE Capital Leasing uzavřela ve čtvrtém čtvrtletí 2002 celkem 7906 leasingových smluv

Ve čtvrtém čtvrtletí 2002 uzavřela společnost GE Capital Leasing v České republice 7906 smluv, což je oproti stejnému období roku 2001 nárůst o 27 %. Zájem byl především o leasing ojetých vozů.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2002 společnost GE Capital Leasing uzavřela 7014 smluv na leasing ojetých vozů a 892 smluv na leasing nových vozů. Objem všech leasingových smluv v pořizovacích cenách bez DPH za toto období přesáhl 1,5 miliardy korun, což je oproti čtvrtému čtvrtletí 2001 nárůst o více než 18 %. V případě financování ojetých vozů se jednalo o objem v pořizovacích cenách bez DPH 1,25 miliardy, u nových vozů o 277,7 milionů korun.

Nejsilnějším měsícem celého čtvrtého čtvrtletí byl stejně jako v předchozím roce říjen, kdy bylo uzavřeno celkem 3064 smluv v objemu 582, 6 milionu korun. Celkem 2703 smluv v hodnotě 469,4 milionu korun bylo v říjnu 2002 uzavřeno na ojeté vozy, 361 smluv v hodnotě 133,3 milionu korun na nové vozy.

„Srovnání mezi čtvrtými čtvrtletími let 2001 a 2002 ukazuje neustálé posilování pozice společnosti GE Capital Leasing v České republice. Věříme, že tento trend bude pokračovat, protože naším zákazníkům nabízíme výhodné produkty, které vycházejí vstříc jejich potřebám,“ říká marketingový manažer GE Capital Leasing Jan Hrubý.

Společnost GE Capital Leasing v předvánočním období poskytovala svým zákazníkům řadu zvýhodněných produktů. Jednalo se například o snížení akontace na 10 procent, kterou společnost GE Capital Leasing poskytovala pro leasing ojetých automobilů. Akce probíhala od října až do konce roku 2002. „Podobné akční nabídky budeme zákazníkům poskytovat i v roce 2003 a věříme, že se setkají se stejně velkou odezvou u našich zákazníků,“ doplnil Jan Hrubý.

* * *

General Electric, která vlastní GE Capital Multiservis, je z hlediska tržní kapitalizace největší společnost na světě.

GE Consumer Finance je globální společnost, která poskytuje diverzifikované finanční služby. GE Consumer Finance má aktiva v objemu vyšším než 370 mld. USD. Je tvořena 25 firmami, které klientům ve 47 zemích světa poskytují služby například v oblasti pojišťovnictví, leasingu, finančních služeb pro spotřebitele, financování firem, financování zvláštních projektů. GE Consumer Finance se může pochlubit nejvyšším možným ratingovým ohodnocením AAA uděleným renomovanými ratingovými agenturami. V České republice působí tyto společnosti patřící do GE Consumer Finance: GE Capital Bank, GE Capital Multiservis a GE Capital Leasing.