Společnost AgroConsult Bohemia nyní pod křídly GE Money

Společnost GE Money koupila začátkem března 100% podíl v konzultantské společnosti AgroConsult Bohemia. Cílem této akvizice je posílení vzájemné spolupráce při poskytování služby EU Servis. Tato služba nabízí novým i stávajícím klientům GE Money Bank komplexní poradenství při získávání a správě dotací, a to včetně přípravy návrhu struktury financování předkládaných projektů. GE Money Bank tak nadále posiluje svou pozici v sektoru zemědělství a otevírá nové příležitosti pro sektory ekoenergie a lehký průmysl.

„Je to výborná zpráva pro naše klienty i společnost AgroConsult Bohemia. GE Money Bank a AgroConsult Bohemia jsou významnými partnery českých zemědělců a úzké spojení poradenství s financováním je tak zcela logickým krokem," říká Mojmír Severin, ředitel společnosti AgroConsult Bohemia. „GE Money bude nadále podporovat zvyšování kvality služeb, které AgroConsult Bohemia poskytuje svým klientům," doplňuje Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví GE Money Bank.

GE Money Bank považuje služby spojené s poradenstvím za přirozenou součást nabídky moderní banky klientům. EU Servis poskytuje zájemcům o veřejnou podporu informace o možnostech financování jejich investičních i neinvestičních záměrů prostřednictvím dotací ze Strukturálních fondů a dotací ze státního rozpočtu. Součástí služby EU Servis je také nabídka financování potřeb prostřednictvím produktů GE Money Bank.

Společnost AgroConsult Bohemia s.r.o. působí v oblasti poradenství v rámci českého zemědělství již sedm let. V současné době má více než 800 klientů z řad předních zemědělských subjektů. Od roku 2007 vypracovala společnost AgroConsult Bohemia v rámci Programu rozvoje venkova více než 317 projektů v celkovém objemu více než 2,26 mld. korun. Společnost má k dnešnímu dni 10 zaměstnanců a spolupracuje s řadou expertů z jednotlivých oborů. Hlavní sídlo firmy se nachází v Českých Budějovicích a její dvě pobočky jsou v Kyjově a v Humpolci.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank