Společné bydlení s rodiči opouští Češi ve věku 23 let

Z exkluzivního průzkumu, který GE Money provedla v zemích střední Evropy a Rusku, vyplývá, že mladí lidé opouštějí rodiče ve stále dřívějším věku. Průměrný věk, ve kterém začínáme bydlet nezávisle na rodičích, je v České republice 23 let. Průzkum také ukázal, že nejčastěji žijeme v bytě o rozměrech 50 - 75 m2, který sdílíme se třemi dalšími osobami. Češi jsou také národ podnájemníků. Bydlení v nájmu je ze sledovaných zemí totiž nejrozšířenější právě v České republice, kde takto žije každý čtvrtý dospělý.

Drtivá většina dospělých Čechů dříve či později natrvalo opouští společné bydlení s rodiči. V jedné domácnosti s nimi zůstává dlouhodobě pouze každý pátý dospělý Čech. Průměrný věk, ve kterém začínáme bydlet nezávisle na rodičích, je v České republice 23 let. Společné dvougenerační bydlení nejvíce praktikují Rusové (27 %) a Poláci (26 %).

„Z výsledků průzkumu GE Money vyplynulo, že ve věku 24 let žije již 60 % Čechů bez rodičů. Potvrdil se tak dlouhodobý trend dřívější samostatnosti,“
říká Michal Tuček, produktový manažer hypoték GE Money Bank. „Zatímco dnešní padesátníci a šedesátníci začali žít nezávisle v 25 letech, dnešní třicátníci odcházeli z domu ve 23 letech. Mladí, kterým je dnes 18-29 let a bydlí bez rodičů, opustili rodinné hnízdo v průměru dokonce již v 21 letech,“ dodává Michal Tuček.

Máme malý stan a chceme větší

„Nejčastěji uváděnou velikostí bydlení je v České republice 50 - 75 m2. Byt větší než 100 m2 tu má pouze čtvrtina obyvatel,“
říká Michal Tuček. „Velikost bydlení v České republice zatím nedosahuje rozměrů typických v západoevropských státech, kde se bydlí v průměru na 80 m2. S touto skutečností koresponduje také průměrný počet pokojů v domácnosti. Zatímco evropský průměr činí 3,6 pokoje, u nás je to pouze 2,7 pokoje,“ dodává Michal Tuček.

Bydlení na malém počtu metrů obytné plochy je doménou Ruska, kde téměř polovina dospělých bydlí v prostoru do 50 m2. V Maďarsku a Česku je malometrážní bydlení do 50 m2 častěji než v ostatních zemích využíváno jako "startovací bydlení“. S rostoucím věkem roste touha po větším bydlení a současně i jeho dostupnost.

Češi častěji žijí v podnájmu

Ve všech sledovaných zemích (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Rusko) je dominantním typem bydlení vlastní bydlení. Bydlení v podnájmu je nejrozšířenější v České republice, kde takto žije každý čtvrtý dospělý. V Rusku a Rumunsku je to jen jeden z pěti, v Maďarsku pouze každý desátý a v Polsku dokonce jen 7 % dospělé populace.

„V současnosti žije více než polovina obyvatel České republiky ve vlastním bydlení. Na vysoký podíl podnájemníků má vliv nefungující trh neboli regulace nájemného. Z čísel každopádně vyplývá, že největší potenciál pro výstavbu nových bytů a domů je tak v České republice,“
říká Michal Tuček.

Nejvíce toužíme po změně

Touhu po zlepšení standardu bydlení, ať už koupí nového nebo rekonstrukcí stávajícího, je v rámci sledovaných zemí nejvyšší v ČR - změnu v následujících 3 letech plánují dvě třetiny dospělých lidí. V Maďarsku nebo Rumunsku je to pouze 40 % lidí ve věku 18 až 65 let. Ve všech sledovaných zemích každopádně platí, že touha po zlepšení výrazně klesá s pokročilým věkem. Hlavními motivy pro změnu jsou zlepšení současného bydlení a potřeba bydlet ve vlastním. U Rusů je také velkým motivem potřeba bydlet ve větším a Poláci berou peníze vložené do bydlení jako dobrou investici.

Jaké jsou parametry vysněného bydlení?

Jaká je představa o novém bydlení? Pokud jde o výběr místa pro nové bydlení, preference se v jednotlivých zemích liší. Zatímco polovina Čechů by chtěla bydlet nejčastěji na okraji města, Rumuni preferují bydlení na venkově a Poláci v centru města. U Rusů je jasně viditelná touha stěhovat se na okraj nebo do centra města.

„V ČR a Rumunsku je mezi těmi, kteří zamýšlejí zlepšit své bydlení, zřetelná touha po větším obytném prostoru. Tři čtvrtiny Čechů a dvě třetiny Rumunů by chtěli mít byt větší než 75 m2, více než třetina respondentů v obou zemích deklaruje dokonce zájem o obytnou plochu nad 100 m2,“
říká Michal Tuček.

Exkluzivní průzkum GE Money
proběhl letos v srpnu a září mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Rusku, na reprezentativním vzorku dospělé populace. Průzkum pro GE Money provedla společnost TNS AISA.

Zdroje informací:
Průzkum Trendy v bydlení (GE Money - 2007)

National Report on Housing Developments in European Countries (Asociace pro bydlení při EU)
Český statistický úřadEva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank