SME získaly ve II. čtvrtletí od GE Capital Bank o 26% více úvěrů

GE Capital Bank poskytla ve druhém čtvrtletí letošního roku malým a středním podnikům nové úvěry v objemu 3,311 miliardy Kč. V porovnání s druhým čtvrtletím loňského roku, kdy jim poskytla úvěry za 2,634 miliardy Kč, jde o meziroční nárůst objemu o 26 %. GE Capital Bank tak pokračuje ve výrazné úvěrové expanzi v tomto segmentu komerčních klientů.

Celkové portfolio úvěrů poskytnutých klientům z řad malých a středních podniků činilo k 30. červnu letošního roku 12,776 miliardy Kč. V porovnání s koncem června loňského roku se celkové portfolio úvěrů poskytnutých tomuto segmentu klientů zvýšilo o 35 % (k 30. červnu 2003 byl jeho objem 9,466 miliardy Kč).

„Orientace na malé a střední podniky je naší dlouhodobou strategií. Chceme být preferovaným poskytovatelem finančních služeb pro malé a střední podnikatele. Naše výsledky potvrzují, že jdeme správnou cestou, v měsíci červnu jsme dokonce dosáhli rekordu, když jsme podnikatelům poskytli nové úvěry v objemu 1,280 miliardy korun,“ řekl Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank.

Za celé uplynulé pololetí poskytla GE Capital Bank celkem úvěry v objemu 6,272 miliardy Kč. Ve srovnání s prvním pololetím roku 2003, kdy GE Capital Bank poskytla podnikatelům úvěry v objemu 4,740 miliard korun, jde o nárůst o 32 %.

Na růstu objemu úvěrů poskytnutých malým a středním firmám měly vliv i změny, kterými GE Capital Bank vyšla klientům vstříc již v prvním čtvrtletí. Šlo o zvýšení maximálního objemu Malé podnikatelské půjčky na 5 milionů korun a prodloužení doby její splatnosti na šest let. K těmto změnám přistoupila GE Capital Bank počátkem února a vyšla tak vstříc potřebám firem získat rychle prostředky na financování jejich podnikání.

Výhodou Malé podnikatelské půjčky je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jejího vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Capital Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do tří pracovních dnů.

Vedle úvěrových produktů mají malé a střední firmy velký zájem o využívání nástrojů přímého bankovnictví. GE Capital Bank jim nabízí například Internet Banku, Mobil Banku a především homebanking BankKlient, který je určen speciálně pro firemní subjekty. BankKlient totiž reaguje na specifické požadavky firem, jako je například přenos dat do účetních systémů či síťový provoz.

Díky tomu, že firmy najdou v nabídce GE Capital Bank všechny produkty přímého bankovnictví, které odpovídají jejich konkrétním potřebám, má GE Capital Bank vysoký podíl elektronických transakcích. V prvním pololetí činily elektronické transakce téměř 73 % všech platebních operací, které komerční klienti provedli. Podíl elektronických transakcí má dlouhodobě rostoucí trend – počátkem letošního roku byl 70 %, na počátku roku 2003 byl 60 % a na konci roku 2001 se pohyboval okolo 35 %.

GE Capital Bank patří v oblasti úvěrování malých a středních firem k vedoucím bankám na českém trhu. V loňském roce poskytla malým a středním firmám nové úvěry za 9,4 miliardy Kč. V porovnání s rokem 2002, kdy jim poskytla úvěry za 6,9 miliardy Kč, šlo o meziroční růst objemu nově poskytnutých úvěrů o 36 %.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank