Skupina MONETA rozdělila neziskovým organizacím 3,34 milionu korun. Podpořila nemocné nebo výcvik asistenčních psů

V prvním kole letošního grantového Programu podpory potřebných Skupiny MONETA bylo projednáno 90 žádostí. Z nich bylo podpořeno 43 projektů celkovou částkou 3 340 000 Kč. Do programu se aktivně zapojují i zaměstnanci banky, kteří sami navrhují, které neziskové organizace by mohly být podpořeny, a stávají se jejich ambasadory.

Mezi neziskové organizace, které MONETA v rámci grantového programu rozdělila, spadají projekty ze sociální sféry, například Klub nemocných cystickou fibrózou, organizace DEBRA ČR z.ú., která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel, nebo organizace ALSA, z.s., která pomáhá lidem s amyotrofickou laterální sklerózou. Mezi podpořené patří i organizace poskytující hospicovou péči, kterým banka pomohla i nákupem vybavení a pomůcek pro realizaci péče.

Výjimkou nebyly ani organizace zaměřující se na výcvik asistenčních psů nebo na environmentální výchovu dětí. „Mezi úspěšnými žadateli o grant je i organizace ZO ČSOP Veronica, která se zabývá edukací témat životního prostředí. Díky podpoře programu budou moci i letos proběhnout psychorehabilitační tábory s environmentálním zaměřením pro děti se svalovou muskulární atrofií,“ uvedla v této souvislosti ředitelka ESG a Komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Mezi podpořené projekty se dostaly i ty zaměřené na podporu vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra nebo dětí ze ztížených sociálních podmínek. Ty se budou moci díky finanční podpoře zúčastnit pobytových akcí, táborů, které jsou jim šity přesně na míru. Podpora směřovala i k organizacím spolupracujícím s nevidomými. Díky tomu bude moci i nadále fungovat knihovna pro nevidomé, která je jedinou svého druhu v republice.

U dalších deseti žádostí momentálně MONETA projednává možnost materiální podpory v rámci programu MON HELP. Ten vznikl coby podpora sociálně znevýhodněných rodin, samoživitelům nebo seniorům, kterým banka zdarma poskytuje své vyřazené počítače, notebooky, tiskárny, automobily nebo nadbytečný kancelářský nábytek.

Seznam všech podpořených neziskových organizací v prvním kole:

 • SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, zapsaný spolek, odbočka Kladno
 • Hospic sv. Zdislavy
 • Anděl Strážný, z.ú.
 • ALSA, z.s.
 • Domácí hospic Jordán
 • Hospic sv. Jiří, o.p.s.
 • Portimo, o.p.s.
 • Rosteme s dětmi, z.s. - pobočka Lesní Klub Jasánek
 • Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče
 • Apropo Jičín
 • Borůvka Praha, o.p.s.
 • Mobilní hospic Ondrášek
 • Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s.
 • Diecézní charita Brno - Oblastní charita Třebíč
 • Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
 • Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.
 • Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s.
 • Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
 • Mezi námi o.p.s.
 • Sdružení TULIPAN, z.s.
 • HOSPIC TEMPUS, z.s.
 • ADAM - autistické děti a my, z.s.
 • Pestrá, o.p.s.
 • AISIS, z.ú.
 • Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích
 • Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR
 • Help-in, o.p.s.
 • Cesta životem bez bariér, z.s.
 • Autis Centrum, o.p.s.
 • Charita Opava
 • Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK
 • Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.
 • EDA cz, z.ú.
 • Nová škola, o.p.s.
 • IQ Roma Servis
 • ZO ČSOP Veronica
 • Hospic sv. Štěpána, z.s.
 • Sdílení, o.p.s.
 • Cesta domů, z.ú.
 • Pomocné tlapky, o.p.s.
 • DEBRA ČR, z.ú.
 • Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice, p. o.
 • Spolek Na Mechu