Skupina MONETA: Hospodářské výsledky za období do 30. června 2016

(For english version, please, click here.)

Konsolidovaný čistý zisk ve výši 2,3 mld. Kč a návratnost hmotného vlastního kapitálu ve výši 18,3 % jsou tahounem prvních výsledků od IPO.

 • Celkový objem nových úvěrů vzrostl meziročně o 4,4 % na 20,1 mld. Kč  
 • Meziroční nárůst o 31 % v nových objemech v retailovém bankovnictví díky růstu nových objemů spotřebitelských úvěrů o 32 %, hypoték o 24 % a půjček na koupi vozidel o 34 % podporovaný revidovanou konkurenceschopnou cenovou politikou
 • Objemy nových úvěrů v komerčním sektoru negativně ovlivnilo načasování dotací a leasingové portfolio, růst o 36 % v objemech úvěrů pro malé firmy je jasným důkazem pevného závazku společnosti poskytovat služby malým a středním firmám na českém trhu
 • Klesající poměr nesplacených úvěrů na 6,9 % z 11,7 % na konci roku 2015, přičemž ukazatel krytí úvěrů se selháním opravnými položkami je na dlouhodobě vysoké úrovni (ve výši) 80,4 %
 • Kapitálový poměr CET1 se držel na 17,7 %, což z banky dělá jednu z nejlépe kapitalizovaných společností v českém bankovním sektoru

Hlavní finanční ukazatele

 

 • Celková aktiva stoupla o 2,8 % na 144,0 mld. Kč za období 6 měsíců do 30. června 2016, ze 140,0 mld. Kč k 31. 12. 2015
 • Celkové vklady se zvýšily o 5,5 % na 115,0mld. Kč za období 6 měsíců do 30. června 2016, ze 109,0 mld. Kč k 31. 12. 2015 
 • Čistý zisk poklesl o 3,9 % na 2,3 mld. Kč, z 2,4 mld. Kč v prvním pololetí 2015
 • Čistá úroková marže je ve výši 6,2 %, ve srovnání s 6,7 % za hospodářský rok (FY) 2015
 • Náklady na riziko činí 0,8 % z hodnoty čistých úvěrů klientů, což je stabilní hodnota ve srovnání s FY 2015
 • Návratnost hmotného vlastního kapitálu je na 18,3 %, oproti 16,5 % za hospodářský rok (FY) 2015
 • Výnosnost průměrných aktiv činila 3,2 %, podobně jako ve FY 2015
 • Ukazatel poměru nákladů k výnosům je 42,2 % z původních 45,7 % za hospodářský rok (FY) 2015

Hlavní provozní ukazatele

 

Dlouhodobě se zaměřujeme na návrat k růstu v našem retailovém segmentu

MONETA se držela své strategie na vylepšení současného retailového segmentu firmy když se ve druhém čtvrtletí 2016 vrátila k růstu. Tento výjimečný výkon v oblasti spotřebitelských úvěrů byl důsledkem revidované konkurenceschopné cenové politiky, která pomohla vytvořit roční navýšení v objemech nových úvěrů ve výši 32 %. Závazek stabilizovat segment půjček na bydlení byl naplněn nárůstem o 61 % v počtu žádostí o hypotéku za toto období, což přineslo roční navýšení o 24 % v objemech nových hypoték na 0,9mld. Kč, a to zejména díky různým cenovým a produktovým zvýhodněním a zvýšení prodejní kapacity. Solidní výkon segmentu půjček na koupi osobních a užitkových vozů podpořil stoupající křivku retailového obchodu, když zaznamenal roční nárůst o 34 %, který byl způsobený převážně rozšířením spolupráce s prodejci automobilů. Celkový objem nových úvěrů domácnostem vzrostl meziročně o 31 %, čímž překonal očekávání managementu firmy. Bilance spotřebitelských úvěrů se zvýšila o 4,5 % na 31,9 mld. Kč za prvních 6 měsíců roku 2016, přičemž půjčky na koupi nových vozidel a leasing vzrostly za stejné období o 1,3% na 2 mld. Kč.

Zlepšujeme naši schopnost poskytovat komerční úvěry, abychom se stali preferovanou bankou pro malé a střední firmy

Bilance komerčních investičních úvěrů vzrostla o 2,6 % na 27,8 mld. Kč, přičemž zřizování otevírání investičních úvěrů bylo ovlivněno odlišným načasováním dotací v sektorech zemědělství a lehkého průmyslu. Strategická ambice MONETA stát se preferovanou bankou pro malé a střední firmy v České republice byla potvrzena ročním nárůstem o 36 % v úvěrech pro malé firmy, a to na 0,4 mld. Kč, který byl podpořen náborem specializovaných bankéřů pro nové a stávající klienty. Objemy nových půjček na vozidla a jejich příslušenství a na leasing klesly o 35 % na 2,9 mld. Kč.

Pokračujeme v přerodu na plně nezávislou českou banku

Od úspěšného uzavření procesu primární nabídky akcií institucionálním investorům 6. května 2016, kdy jsme se stali jednou z deseti největších společností obchodovaných na kapitálovém trhu v České republice podle tržní kapitalizace, postoupila MONETA významně ve svém přerodu na plně nezávislou českou banku. Všechny digitální kanály banky prošly kompletním rebrandingem internetových a telefonních kanálů, což dále posiluje pozici MONETA jako hlavní banky pro velkou řadu jejích klientů. 45 % pobočkové sítě MONETA bylo rebrandováno, stejně jako 47 % bankomatů banky po celé republice. MONETA se drží plánu dokončit proces změny názvu do 3. čtvrtletí 2016 a oddělení IT technologií a infrastruktury od skupiny GE do 4. čtvrtletí 2017.

Slovo Tomáše Spurného, generálního ředitele a předsedy představenstva:

"První polovina roku byla pro MONETA rušným obdobím následujícím po úspěšném dokončení procesu primární nabídky akcií v květnu, který představoval největší emisi v regionu střední a východní Evropy za poslední pět let. V procesu změny názvu jsme udělali významný pokrok, když se nám podařilo představit většině klientů novou značku MONETA prostřednictvím našich digitálních kanálů, obchodních míst a sítě bankomatů

Během prvních dvou měsíců jako veřejně obchodovatelná společnost jsme dosáhli velkého pokroku s ohledem na cíle, které jsme si během IPO stanovili, s velkými úspěchy v oblasti komerčních a retailových úvěrů. Zaznamenali jsme strmý nárůst o 32 % v objemech nových spotřebitelských půjček. Rovněž se nám daří úspěšně postupovat při plnění našeho závazku poskytovat služby pro více malých a středních firem na českém trhu, což dokazuje nárůst v objemu nových úvěrů pro malé firmy ve výši 36 %.

Jako jediná plně nezávislá česká banka obchodovaná v Praze pracujeme na posílení naší pozice na českém hypotečním trhu a budeme navazovat na úspěšný červencový start naší nové bankovní aplikace. Chceme, aby se inovativní digitální projekty, na kterých pracujeme, staly tahouny našeho budoucího růstu napříč všemi produktovými skupinami.“

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a ostatního úplného výsledku hospodaření za období 6 měsíců do 30. června 2016 ve zkrácené podobě.

 

Konsolidovaný výkaz o finanční pozici k 30. červnu 2016 ve zkrácené podobě.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.