Sjednání podnikatelského úvěru po telefonu využily již dvě tisícovky firemních klientů


Unikátní službu Telebank, kterou GE Money Bank spustila počátkem března, již využily téměř dvě tisícovky klientů z řad malých a středních podniků. Díky této službě si mohou zájemci o podnikatelský úvěr dohodnout vše potřebné s bankéřem po telefonu. Pak už jen stačí přijít do klientem preferované pobočky banky podepsat smlouvu o úvěru.

Služba Telebank spočívá v kontaktování klienta, který projevil zájem o získání některého z podnikatelských úvěrů GE Money Bank. Zájemci o úvěr tak mohou jednoduše žádát o úvěr přes on-line formulář na internetových stránkách www.geuver.cz <http://www.geuver.cz>, na infolince 844 844 844 nebo nově prostřednictvím bankomatu GE Money Bank), nejpozději následující pracovní den jej kontaktuje telefonní bankéř. Ten spolu se zájemcem projde požadované ekonomické údaje a přímo je vyhodnotí - ihned proto může klientovi doporučit a nabídnout vhodný produkt či pro daného klienta optimální kombinaci produktů a informovat jej o výši úvěrů, které může získat. Tato služba je přitom zcela zdarma.

„Bezplatná služba Telebank činí získání úvěru snadnějším, rychlejším a dostupnějším. Díky této službě si klient domluví vše potřebné po telefonu - pak již stačí vzít potřebné doklady a přijít podepsat smlouvu na pobočku, kterou si klient sám vybere,“ řekl ředitel komerčního bankovnictví Radomil Štumpa. „Částka úvěru není nijak omezena - telefonicky lze připravit a předschválit jak např. Expres Business ve výši 100 tisíc korun, tak i velké investiční úvěry řádově v milionech korun,“ podotkl.

O úspěšnosti a spokojenosti klientů se službou Telebank svědčí především aktuální údaje o jejím využití. Od počátku března do konce května již telefonní bankéři kontaktovali téměř dvě tisícovky žadatelů. Nejčastěji klienti žádali o úvěry Expres Business, individuální provozní a investiční úvěry a kontokorent Flexi Business.

V průběhu prvních tří měsíců fungování služby Telebank se zvyšoval podíl úvěrů, uzavřených prostřednictvím služby Telebank. Ze všech úvěrů Expres Business nově uzavřených v období od března do května bylo přes Telebank uzavřeno 8 %, u kontokorentu Flexi Business tvoří tento podíl 5 %.

„Očekáváme, že podíl úvěrů uzavřených prostřednictvím Telebank ještě vzroste,“ řekl Radomil Štumpa. „Výsledky potvrzují naše očekávání, že klienti budou této služby využívat. Vyplývalo to i z výzkumu potřeb klientů, kde 47 % komerčních klientů GE Money Bank projevilo zájem o předzpracování úvěru po telefonu. Právě na tento zájem jsme reagovali zavedením služby Telebank,“ dodal.


Komerční úvěry GE Money Bank

GE Money Bank nabízí úvěr Expres Business fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám. Jde o neúčelový úvěr, takže podnikatelé nemusí dokládat účel, na nějž chtějí peníze využit. Klient se dozví předběžné rozhodnutí o schválení úvěrů do několika minut od podání žádosti a peníze jsou mu připsány na účet nejpozději do dvou dnů. Podání žádosti o Expres Business a jeho zpracování je zdarma. O Expres Business mohou podnikatelé a firmy požádat i prostřednictvím internetových stránek www.geuver.cz.

GE Money Bank poskytuje Expres Business v objemu 40 000 až 500 000 Kč. Výhodou je, že fyzické osoby-podnikatelé u úvěru do 200 000 Kč nemusí bance poskytnout žádné jištění (u úvěrů nad 200 tisíc je jako ručení vyžadována směnka, právnické osoby ji musí předložit vždy). Podnikatelé tedy nemusí mít k jištění např. nemovitost nebo jiný movitý majetek. Dobu splatnosti si mohou podnikatelé zvolit od 24 do 60 měsíců.

Podnikatelům, kteří potřebují rychlý a jednoduchý kontokorentní úvěr nabízí GE Money Bank ve stejné výši úvěr Flexi Business. Prostřednictvím kontokorentního úvěru Flexi Business klienti získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení a úroky platí pouze z čerpané částky. Banka poskytne kontokorent do dvou pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Money Bank nevyžaduje v případě Flexi Businessu ručení hmotným majetkem.

Výhodou úvěru Universal Business je nejen neúčelovost úvěru, ale i rychlost jeho vyřízení. Efektivní schvalovací proces GE Money Bank umožňuje rozhodnout o poskytnutí úvěru do tří pracovních dnů od dodání dokumentace. Banka poskytuje Universal Business od 300 tisíc do 5 milionů korun. Splatnost úvěru je až šest let. Úvěr je jištěn nemovitostí, jejíž odhad je nezávislými znalci zpracováván přednostně.

Pro financování provozních potřeb nabízí GE Money Bank Operativ Business, kontokorentní nebo revolvingový úvěr s obdobnými parametry.

Individuální provozní a investiční úvěry - provozní úvěry slouží k financování provozních potřeb, zejména k financování pohledávek, zásob a nákladů spojených s podnikatelskou činností. Jde o revolvingové nebo kontokorentní úvěry, kdy se sjednává možnost vzniku debetního zůstatku na běžném účtu nebo možnost čerpat finanční prostředky ze zvláštního úvěrového účtu. Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých potřeb, především k financování nákupu strojů, zařízení a nemovitostí nebo k jejich obnově.Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank