Se službou eDisponent může prostřednictvím Internet Banky ovládat jeden účet více uživatelů


GE Money Bank rozšířila možnosti Internet Banky o novou službu eDisponent, která umožňuje více uživatelům ovládat jeden účet. Službu ocení zejména ti uživatelé, kteří potřebují dát přístup ke svému účtu u GE Money Bank i další osobě (například manželce, společníkovi ve firmě či účetnímu), která bude moci prostřednictvím vlastního přístupu do Internet Banky tento účet využívat.

Majitel konta má plnou kontrolu nad všemi eDisponenty nahlášenými k jeho účtu. Nastavení v Internet Bance umožňuje majiteli účtu například aktivovat a deaktivovat jednotlivé eDisponenty, měnit jejich platební limity či nastavit účty, kterými jsou oprávněni disponovat. Každý eDisponent má zároveň své vlastní přihlašovací údaje do Internet Banky a všechny aktivní operace potvrzuje prostřednictvím mobilního klíče zaslaného na jeho mobilní telefon.


eDisponentem se může stát každá fyzická osoba, která je občanem ČR a je starší 18 let. Pro zřízení služby stačí, aby majitel účtu společně s budoucím eDisponentem navštívil pobočku GE Money Bank, kde mu dá souhlas s užíváním Internet Banky a prováděním platebních operací na daném účtě. Posledním krokem je aktivace eDisponenta v Internet Bance.