S účinností od 1. ledna 2007 GE Money Bank přistupuje k bankovním standardům

Od začátku letošního roku GE Money Bank nabízí své produkty a služby v souladu s podmínkami Kodexu chování mezi bankami a klienty (Standard ČBA č. 19 z roku 2005) a Zásad poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení (Standard ČBA č. 18 z roku 2005). GE Money Bank tímto krokem potvrzuje, že úroveň jejích služeb, včetně podmínek poskytování hypotečních úvěrů, je na nejvyšší úrovni.

„Přístupem k standardům České bankovní asociace č.18 a č.19 se pro GE Money Bank ve vztahu ke klientům příliš nemění. Naše banka si dlouhodobě zakládá na transparentnosti a své produkty a služby nastavuje tak, aby byly pro klienty co nejjednodušší
,“ řekl Pieter van Groos, Country Manager GE Money pro Českou republiku a Slovensko a generální ředitel GE Money Bank. „Ke zkvalitňování bankovního prostředí v České republice chceme z pozice inovátora trhu přispívat i nadále. Na začátek února proto chystáme další převratnou novinku, která jednoznačně přispěje k flexibilitě a svobodě na českém bankovním trhu,“ dodal Pieter van Groos.

Zásady poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení je dobrovolný kodex, který sjednala evropská sdružení spotřebitelů a sdružení působící v oblasti poskytování úvěrů. Instituce, které k ujednání přistoupí, musí klientovi v rámci nabídky hypotéky předkládat kromě výše hypotéky a vyčíslení splátky i tzv. ESIP - Evropský standardizovaný informační přehled. Tento dokument poskytuje žadateli kompletní informace o podmínkách hypotečního úvěru, včetně vyčíslení jednorázových nákladů, podmínek předčasného splacení, názorného přehledu splácení nebo povinnosti zřídit si u banky běžný účet.

Kodex chování mezi bankami a klienty (Standard ČBA č. 19 z roku 2005) vychází z předpokladu, že banka je profesionál, který musí s klienty jednat jako s laiky v oblasti finančních služeb. Přistoupením ke kodexu se banky zavazují dodržovat ve vztahu ke klientům jednotný přístup.

S plným zněním těchto standardů se klienti GE Money Bank mohou seznámit na internetových stránkách www.gemoney.cz <> nebo na všech 209 obchodních místech GE Money Bank. Informace lze také nalézt na stránkách České bankovní asociace v sekci Ochrana spotřebitele.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank