Rychlost překračují nejčastěji muži do 30 let

Nejčastější prohřešek řidičů? U mužů rychlost, u žen telefonování

Průzkum GE Money Auto odhalil, jak se liší řidičské zlozvyky u mužů a žen a u různých věkových skupin.
Každý třetí český řidič se přiznal, že nedodržuje na silnicích povolenou rychlost. Překračování povolené rychlosti je doménou zejména mladých řidičů ve věku 18 - 29 let. Ženy se nejčastěji přiznaly k telefonování bez handsfree sady (29 %), muži zase daleko častěji nepoužívají bezpečnostní pásy (17 %).

Ženy nejčastěji přiznávají telefonování bez handsfree (29 %), muži pak překračování povolené rychlosti (39 %). „Ženy jsou za volantem upovídané nejenom do telefonu, ale i ke svým spolucestujícím - zatímco každá čtvrtá řidička za svůj řidičský zlozvyk označila nadměrnou diskuzi se spolujezdcem, k tomuto prohřešku se hlásí jen každý desátý dotázaný řidič,“ říká Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money Auto. Čtyři procenta žen také přiznala, že se během řízení líčí.

Ženy řidičky také dvakrát častěji než muži nepoužívají zpětná zrcátka. To může stát za jejich častými problémy při couvání. Instruktoři řidičům totiž radí necouvat s hlavou dozadu, ale koukat střídavě do pravého a levého zrcátka, aby tak viděli celou délku auta, jeho přední část i vůz vedle.

Naopak muži jsou více neukáznění při připoutávání se bezpečnostním pásem. „Ačkoliv nepřipoutaní řidiči umírají čtrnáctkrát častěji než ti připoutaní, průzkum odhalil, že si bezpečnostní pás zapomene připnout každý šestý muž a každá osmá žena. Nepřipoutávání se bezpečnostním pásem je velkým problémem zejména u mužů starších 55 let - téměř tři čtvrtiny dotázaných této věkové skupiny se přiznalo, že bezpečnostní pás nepoužívá,“ říká Markéta Dvořáčková.

Na přestupky proti pravidlům silničního provozu by si měli dávat řidiči pozor i při cestě za hranice České republiky. Postihy jsou totiž v zemích na západ od českých hranic daleko přísnější než v tuzemsku. Například v oblíbeném Chorvatsku může být v případě překročení rychlosti o více než 50 km/h řidič odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů. Ve Španělsku dokonce může dojít k odnětí svobody až do výše 5 let, a to u řidičů, kteří překročí nejvyšší povolenou rychlost o 60 km/h v obci a o 80 km/h mimo obec.

Do zahraničí podle průzkumu GE Money Auto zavítal jako řidič auta jen každý čtvrtý dotázaný. Nejčastěji pak české hranice v sedadle řidiče překročí respondenti v produktivním věku (30 - 55 let). Dlouhé cesty za volantem netráví ženy a starší řidiči - více než polovina dotázaných řidičů starších 55 let a každá čtvrtá řidička nevyjíždí dále než za hranice okresu či města.

„Mezi muži a ženami jsou obecně velké rozdíly v zahraničních řidičských zkušenostech. Ženy řídí mimo Českou republiku velmi zřídka, pouze každá osmá žena má zahraniční řidičské zkušenosti, zatímco z dotázaných mužů řídil auto do ciziny každý třetí,“
říká Markéta Dvořáčková.

Sportovní vůz = nízké sebevědomí?

Piráty silnic bývají nejčastěji majitelé sportovních vozů. Výzkum GE Money Auto tak zjišťoval názor českých řidičů na vlastnictví sportovních vozů. Obecně platí, že čím je člověk starší, tím spíše si myslí, že vlastnit sportovní vůz je klišé, které znamená nedostatek sebevědomí. Z dotázaných ve věku 18 - 29 let si to myslí každý sedmý dotázaný, zatímco z řad respondentů ve věku 56 a více let tuto myšlenku zastává každý druhý. Tento názor také zastává obecně třikrát více žen než mužů.

Průzkum GE Money Auto proběhl letos v dubnu mezi 500 respondenty v České republice.


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Auto