Rodinný rozpočet v ČR řídí muži

Téměř třetina žen doma tají, co nového si koupila

Tvrzení, že muž vydělává a rozpočet řídí žena, v ČR rozhodně neplatí. Pouze ve 4 z 10 českých domácností má peníze pod kontrolou něžné pohlaví. Naproti tomu například v Rusku jasně vládne matriarchát. Rodinné finance zde totiž kontroluje 80 procent žen, které rovněž rozhodují o tom, co koupit do domácnosti a kam jet na dovolenou. V ČR o těchto skutečnostech rozhoduje jen pouhých 16 procent žen. Vyplynulo to z průzkumu GE Money Bank, který se letos v létě uskutečnil v České republice, Rusku, Lotyšsku, Polsku, Maďarsku a Rumunsku.

„České ženy jsou, pokud se financí týče, ze všech sledovaných národů nejsubmisivnější. Alespoň to o sobě tvrdí. Nejméně často prý kontrolují rodinný rozpočet a o tom, co se koupí do domácnosti, nerozhodují samy. V tomto v ČR jasně dominují muži,“
uvedla Monika Kubovcová, ředitelka produktů retailového bankovnictví GE Money Bank. „Na druhou stranu je ke cti českých žen, že peníze pro ně nehrají roli ani při výběru partnera. Pouze 7 procent Češek považuje bohatství vyvoleného za přitažlivé. Například v Maďarsku, Rusku nebo Polsku přitahují peníze partnera každou druhou ženu,“ dodala Monika Kubovcová.

Čeští muži si tak mohou být jistí, že si je ženy vybírají z jiných důvodů než pro peníze. Proto by snad také mohli přimhouřit oko nad některými jejich nedostatky. Příslušnice něžného pohlaví mají totiž někdy tendence neříkat doma o financích pravdu. Téměř třetina českých žen před partnerem tají, co nového si zrovna koupila. Zhruba pětina žen tvrdí, že pořízené zboží stálo méně, než je skutečnost. „Na obranu českých žen je ovšem potřeba uvést, že mezi sledovanými národy patří k těm nejupřímnějším. Například v Rusku zamlčuje nově koupené zboží téměř každá druhá žena, v Rumunsku zase třetina žen uvádí nižší cenu než je realita,“ vysvětluje Monika Kubovcová.

O tom, že si jsou ženy svých nedostatků vědomy, svědčí rovněž skutečnost, že se mnohem více než muži snaží vyhodnocovat všechny možnosti, které povedou k minimalizaci jejich nákladů. Takto omezit své pravidelné výdaje se snaží 6 z 10 českých žen, ale jen zhruba každý druhý muž.

Exkluzivní průzkum GE Money Bank
proběhl letos v srpnu mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Lotyšsku a Rusku, na representativním vzorku dospělé populace jednotlivých zemí. Průzkum pro GE Money provedla společnost TNS AISA.


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank