Rodičům dětí do šesti let začne MONETA finančně přispívat na hlídání a školky

Vedení Skupiny MONETA schválilo novou koncepci motivace a podpory návratu svých zaměstnanců z mateřské a rodičovské dovolené. Od prvního února začne proto banka vyplácet rodičům zaměstnaným v rámci Skupiny finanční příspěvky na měsíční či roční bázi v závislosti od věku dítěte. Roční náklady na financování tohoto zaměstnaneckého benefitu MONETA vyčíslila na téměř 4,5 milionu korun.

Finanční podpora platí pro všechny zaměstnance, kteří se buď vrací z rodičovské dovolené, nebo mají děti do 6 let věku. „Smyslem tohoto rozhodnutí bylo podpořit naše zaměstnance, kteří se stali rodiči, aby zůstali v kontaktu se svým oborem a mohli se vrátit do práce co možná nejsnadněji,“ potvrdila v této souvislosti ředitelka HR Skupiny MONETA Klára Escobar.

Rodičům dětí do tří let věku bude příspěvek sloužit k částečné úhradě nákladů spojených s hlídáním dětí, v případě potomků od tří do šesti let pak mohou zaměstnanci banky tento benefit využít například k pokrytí nákladů na jimi vybrané předškolní zařízení. Finanční odměna je odstupňována právě na základě věku dítěte v rozmezí od 5 tisíc korun měsíčně do 10 tisíc korun ročně. Nárok na příspěvek tak budou mít nejenom zaměstnanci, kteří se od 1. února letošního roku a v dalších letech vrací z mateřské či rodičovské dovolené, ale i ti, kteří se již do banky vrátili a jejich dítě spadá do některé z výše uvedených věkových kategorií. „V letošním roce proto očekáváme náklady na tento zaměstnanecký bonus přesahující 3,2 milionu korun. Od příštího roku by pak mělo jít o náklady banky ve výši téměř 4,5 milionu,“ dodala Klára Escobar.

Návrh přijalo vedení banky na základě doporučení poradního orgánu představenstva, komise MON FAIR. Ta se zabývá především otázkami diverzity, genderové vyváženosti a inkluze. Díky aktivitám v této oblasti byla MONETA vloni v lednu jako vůbec jediná firma z České republiky zařazena do prestižního Indexu genderové rovnosti společnosti Bloomberg.