Retailové i komerční úvěry GE Money Bank v prvním čtvrtletí pokračovaly v dynamickém růstu


· Celkový objem poskytnutých úvěrů vzrostl meziročně o 28,3 % na 37,928 mld. Kč
· Rentabilita průměrného vlastního kapitálu činila 20,9 % · Kapitálová přiměřenost dosáhla 32,2 %
· Ke konci března měla banka téměř 753 tisíc klientů (růst o 6,2 %)

 


V průběhu ledna 2005 proběhl úspěšný re-branding GE Capital Bank na GE Money Bank. Zároveň s tím uvedla banka v lednu i v následujících měsících celou řadu nových produktů a služeb.

"Naším cílem je naplnit čtyři základní pilíře značky GE Money, jimiž jsou snadnost, flexibilita, rychlost a dostupnost. Všechny naše produkty musí mít vlastnosti naplňovat," řekl generální ředitel GE Money Bank Gerard Ryan.

GE Money Bank v prvním čtvrtletí letošního roku navázala na trend růstu objemu úvěrů poskytnutých jak retailovým klientům, tak malým a středním podnikům. Celkové portfolio poskytnutých úvěrů představovalo podle US GAAP ke konci března 37,928 mld. Kč (meziroční nárůst činil 28,3 %).

"Zájem klientů o úvěrové produkty GE Money Bank dlouhodobě roste. V prvním čtvrtletí byl navíc posílen díky představení našich nových produktů a dalších produktových inovací. Úspěch zaznamenal jak nový úvěr pro podnikatele Expres Business, tak i retailová Expres půjčka v rámci nabídky Půjček v akci a zjednodušená hypotéka," řekl Gerard Ryan.

I díky pokračujícímu zájmu klientů o úvěry se opět zvýšil čistý zisk GE Money Bank, který za první čtvrtletí letošního roku představoval 623,7 mil. Kč. V porovnání s čistým ziskem, realizovaným za první čtvrtletí loňského roku tak banka zaznamenala nárůst o 60 %.

Celkový objem úvěrů poskytnutých retailovým klientům dosáhl k 31. březnu 2005 sumy 23,598 mld. Kč. Oproti objemu ke konci března loňského roku (17,665 mld. Kč) to představuje nárůst o 33,6 %. Tento výsledek byl pozitivně ovlivněn zejména zájmem klientů o Expres půjčku a o hypoteční úvěry.

Nejvýraznější nárůst se projevil u hypoték GE Money Bank. Celkový objem portfolia hypoték ke konci března představoval 8,071 mld. Kč (US GAAP) a zaznamenal tak meziroční nárůst o 51,5 %.

V průběhu prvního čtvrtletí banka zavedla GE Money Bank výrazné zjednodušení a zrychlení celého procesu sjednávání hypotečního úvěru. Pro klienty tak je od února uzavření smlouvy a čerpání i vedení hypotéky snazší, rychlejší a flexibilnější. GE Money Bank zjednodušila žádost i smlouvu o úvěru, požaduje o pětinu méně dokladů než dříve a k lepší orientaci klientů slouží také snadné návody, které jsou klientům sestaveny na míru dle jejich potřeb. Zjednodušily se zároveň i podmínky čerpání úvěru.

V inovacích pokračovala banka i ve druhém čtvrtletí, kdy jako první banka na českém trhu klientům umožnila získat schválení hypotéky ještě před výběrem nemovitosti. Prostřednictvím "Hypotéky naopak" klient předem získá záruku výše a podmínek úvěru. "Hypotéka naopak" od GE Money Bank umožňuje klientovi nejprve získat jistotu, že má své nové bydlení jak financovat, a poté v klidu najít tu pravou nemovitost.

Největší podíl na retailových úvěrech GE Money Bank si dlouhodobě udržuje Expres půjčka - neúčelový úvěr se schválením i poskytnutím na počkání, bez ručitele a zajištění. Celkový objem poskytnutých Expres půjček podle US GAAP ke 31. březnu 2005 činil 13,902 mld. Kč, což je oproti objemu ke konci loňského března ve výši 10,950 mld. Kč nárůst o 27 %. Pozitivní vliv na růst zájmu o Expres půjčky měla nabídka Půjček v akci. V rámci této nabídky začala banka od března nabízet úvěry ve výši 50, 70 a 90 tisíc Kč opět s garantovanými měsíčními splátkami.

V prvním čtvrtletí roku 2005 posílilo také využívání kontokorentního úvěru Flexikredit. Celkový objem představoval ke konci loňského roku 1,624 mld. Kč. V porovnání s koncem března roku 2004 (1,387 mld. Kč) tak využívání kontokorentu Flexikredit vzrostlo o 17 %.

V prvních třech měsících letošního roku rostl také objem úvěrů pro malé a střední podniky. Celkové portfolio úvěrů pro tento segment klientů dosáhlo k 31. březnu 2005 objemu 14,227 mld. Kč. V meziročním srovnání (stav portfolia ke konci března 2004 byl 11,322 mld. Kč) jde o nárůst o 25,7 %.

Hlavní zájem klientů se soustředil na úvěry Universal Business a Flexi Business. Oblibu si získal také nový úvěr Operativ Business, jehož prostřednictvím mohou podnikatelé získat 300 tisíc Kč až 5 milionů Kč a jehož použití není účelově vázáno.

GE Money Bank nově od počátku března nabízí fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám úvěr Expres Business. Jde o neúčelový úvěr, takže podnikatelé nemusí dokládat účel, na nějž chtějí peníze využit. Schválení úvěru i čerpání peněz je rychlé, podání žádosti její zpracování je zdarma. GE Money Bank poskytuje Expres Business v objemu 40 000 až 500 000 Kč. Výhodou je, že fyzické osoby-podnikatelé u úvěru do 200 000 Kč nemusí bance poskytnout žádné jištění (u úvěrů nad 200 tisíc je jako ručení vyžadována směnka, právnické osoby ji musí předložit vždy). Podnikatelé tedy nemusí mít k jištění např. nemovitost nebo jiný movitý majetek.

Přestože GE Money Bank vykazuje dlouhodobě dynamicky rostoucí objem poskytnutých úvěrů, daří se jí udržovat vysokou úroveň kapitálové přiměřenosti. Ta byla na konci března ve výši 32,24 %. GE Money Bank měla ke konci března bilanční sumu 59,1 mld. Kč. Meziroční růst představuje změnu o téměř 6 %.

GE Money Bank měla k 31. březnu letošního roku 752 945 klientů (meziroční růst o 6,2%), kterým vedla 931492 depozitních účtů (růst o 3,2 %). Ke konci prvního čtvrtletí spravovala GE Money Bank vklady ve výši 45,7 mld. Kč.

GE Money Bank se v prvním čtvrtletí podařilo posílit významnou pozici v oblasti přímého bankovnictví. Počet uživatelů Internet Banky dosahoval ke konci března 190 461. V porovnání se stavem ke konci března loňského roku to představuje nárůst o 9,7 %.Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money BankHospodářské výsledky GE Money Bank (podle US GAAP) k 31. 3. 2005 (v tis. Kč)
Čistý zisk
623 770
Vklady klientů 45 712 824
Úvěry klientům 37 927 658
Vlastní kapitál 11 925 006
Rentabilita průměrných aktiv 4,22 %
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu 20,92 %
Aktiva celkem 59 103 423

Obchodní výsledky GE Money Bank k 31. 3. 2005
Počet klientů
752 945
Počet depozitních účtů 931 492
Počet platebních karet 474 259
Počet bankomatů 362
Expres půjčka Objem (v mld. Kč) 13,902
Hypotéka Objem (v mld. Kč) 8,071
Půjčky pro malé a střední firmy (v mld. Kč) 14,227