Responsibility week GE Money přinesl 49 dobrovolnických akcí i peníze postiženým


Firmy patřící do skupiny GE Money zorganizovaly v týdnu od 17. října Responsibility week - týden odpovědného chování. Cílem akce bylo zvýšit povědomí o odpovědném chování GE Money nejen ke klientům, ale také k zaměstnancům a společnosti. Po celé ČR proběhlo 49 dobrovolnických akcí - zejména na pomoc handicapovaným, na ochranu životního prostředí či podporu vzdělávání dětí i dospělých. V rámci dalších aktivit v rámci Responsibility week přispělo celkem 137 dobrovolných dárců krve a podařilo se shromáždit více než 65 tisíc Kč pro dvě těžce zraněné pracovnice GE Money.

„Etiku chování vnímá společnost GE Money jako zásadní prioritu - to je hlavní důvod, proč je celosvětově Responsibility week organizován. Kromě akcí zaměřených směrem ke společnosti, v níž působíme, a k zaměstnancům, jsme v rámci tohoto týdne představili také náš dlouhodobý projekt odpovědného poskytování finančních služeb,“
řekl ředitel divize compliance GE Money Petr Karel.

Každý pracovní den týdne od 17. října byl v rámci Responsibility Week věnován jednomu tématu - pondělí zaměstnancům, úterý zákazníkům, středa okolnímu prostředí, čtvrtek etickým zásadám chování a podnikání a pátek firemním hodnotám GE.

V rámci aktivit Responsibility week se zaměstnancům GE Money podařilo dosáhnout pozoruhodných výsledků. V celé České republice a také na Slovensku proběhlo celkem 49 dobrovolnických akcí. Při nich se 350 dobrovolníků z řad zaměstnanců GE Money zapojilo do společensky přínosných prací. Šlo především o pomoc handicapovaným, podporu vzdělávání nebo pomoc životnímu prostředí.

V rámci kampaně podporující dárcovství krve se v řadách zaměstnanců GE Money zapojilo celkem 137 dobrovolných dárců krve. Velká část z nich se pro dárcovství krve rozhodla poprvé ve svém životě a chce se zařadit mezi pravidelné dárce. Česká společnost tak díky firemní kampani GE Money získala nové pravidelné dárce krve.

V rámci pomoci dvěma těžce zraněným kolegyním mohli zaměstnanci v centrále GE Money šlapat na rotopedu - za každý ujetý kilometr věnovala společnost GE Money 60 Kč. Celkem se zapojilo 255 zaměstnanců, díky nimž na pomoc oběma zaměstnankyním putuje více než 65 tisíc Kč. Další hmotnou, finanční i sociální podporu poskytuje oběma také sdružení GE Elfun Volunteers (dobrovolnické sdružení zaměstnanců GE).

Celkem 180 studentům pražských středních škol poskytla GE Money finanční vzdělání ve formě hodinových prezentací odborníků GE Money. Zúčastěné školy hodnotily formu a náplň prezentací jako velmi přínosné pro mladé lidi.

GE Money, pod kterou v České republice patří GE Money Bank, GE Money Multiservis a GE Money Auto a na Slovensku GE Money Multiservis a GE Money Auto, pomáhá ve třech hlavních oblastech - vzdělání, pomoc dětem a hendicapovaným spoluobčanům a ochraně životního prostředí. Jejich pomoc oceňují organizace pracující se zdravotně postiženými a sociálně znevýhodněnými dětmi nebo dospělými, dětskými domovy, centra náhradní rodinné péče, neziskové organizace, které se zaměřují na uvedené oblasti, základní školy, vzdělávací centra a mnoho projektů na obnovu přírody a zeleně.

Všechny společnosti GE Money v České republice zavádějí projekt odpovědného chování při poskytování finančních služeb. Jde o celosvětovou aktivitu skupiny GE Money, jejímž cílem je posílení etického a odpovědného chování ke klientům - to představuje např. edukaci klientů, či ověřování, zda znají charakter bankovních produktů, které používají, ale také posílení mechanismů zabraňujících předlužování klientů. GE Money je první finanční skupinou v ČR, která v oblasti odpovědného chování představila ucelený komplex aktivit.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money