Renovace Plus - nový produkt financování obnovy bytových domů od GE Money Bank

 

Úvěr na obnovu bytových domů mohou společenství vlastníků a bytová družstva nyní nově získat i s GE Money Bank. Nový produkt Renovace Plus slouží k financování až 100 % nákladů na renovaci domu a lze ho použít i v případě, že rekonstrukce již proběhla. Úvěr banka nabízí i bez zajištění, jeho maximální výše není stanovena a závisí na individuálních potřebách a finančních možnostech klienta.
„Renovace Plus umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků snadný přístup k finančním prostředkům pro běžné opravy i velké rekonstrukce (opravy střech, rekonstrukce výtahů, výměna oken apod.). Bez zajištění získávají finance i na 100 % hodnoty investice nutné k opravě nebo rekonstrukci domu, takže zájemce nepotřebuje žádné vlastní zdroje“ řekla produktová manažerka Alena Ciklová.

„Snažíme se vyjít klientům maximálně vstříc a proto mohou u nás čerpat až 15 % půjčky bez dokládání účelu použití. Takto schválené peníze zašleme klientovi na jeho běžný účet. Navíc klientům proplatíme i proinvestované prostředky v případě, že rekonstrukce již proběhla.,“ dodala Alena Ciklová.

Zájemce o půjčku Renovace Plus musí být právnickou osobou - buď společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvem.

Minimální výše úvěru Renovace Plus je 300 000 Kč a jeho horní hranice závisí na finančních možnostech žadatele a jeho konkrétních potřebách. Dobu splatnosti lze nastavit až na 15 let. Klient si sám volí mezi pevnou úrokovou sazbou s fixací na 1, 3, 5, 10, 15 let nebo pohyblivou sazbu vázanou na PRIBOR. V případě pevné úrokové sazby klient půjčku splácí měsíčními anuitními splátkami, při pohyblivé úrokové sazbě splátkami pravidelnými.

Požadavky na zajištění úvěru závisí na výši úvěru, která připadá na jednu bytovou jednotku. Pokud tato částka nepřesahuje 220 000 Kč na bytovou jednotku, poskytuje GE Money Bank úvěr pro společenství vlastníků jako zcela nezajištěný. Bytová družstva mohou získat úvěr do 100 000 Kč na bytovou jednotku pouze s předložením blankosměnky. V ostatních případech se používají formy zajištění, např. ručitelská prohlášení, bankovní záruka ČMZRB či zástava nemovitosti.

Klienti, kteří budou rekonstruovat panelové domy navíc mohou spojit úvěr Renovace Plus s výhodami státního programu PANEL. Tento program poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka a zahrnuje úrokovou dotaci až 4% nebo bankovní záruku na úvěr poskytnutý od GE Money Bank.

K úvěru Renovace Plus si klient může zřídit také výhodné konto pro svůj běžný platební styk.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank