Provozní úvěry pro zemědělce od GE Money Bank s dotacemi úroků a garancemi z PGRLF

Praha
26. května 2009

GE Money Bank nabízí financování provozních úvěrů s možností dotací úroků a garancí z nových programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Na kontokorentní nebo revolvingové provozní úvěry pro zemědělce od GE Money Bank se vztahuje podpora z nových programů Provoz a Zpracovatel Provoz, na jejichž přípravě banka s fondem spolupracovala. Výši dotace úrokové sazby fond klientovi sdělí zároveň se schválením žádosti, garance dosahuje až 50 % z nesplacené jistiny úvěru. Příjem žádostí byl zahájen 7. května 2009.


Zvýšený zájem o provozní úvěry evidujeme již nyní. Od zemědělců totiž víme, že se jim nedostává financí od dodavatelů, kteří si hlídají tok peněz, a zemědělcům například platby za osiva či hnojiva nechtějí dále úvěrovat,“ říká Iva Prokopová, manažerka produktů pro zemědělce GE Money Bank. „Podpory od PGRLF mohou využít také zemědělci, kteří u GE Money Bank úvěr mají, ale ještě jej zcela nevyčerpali. Stávající klienty proto chceme motivovat, aby o dotace úrokových sazeb, případně garance, zažádali co nejdříve, dodává Iva Prokopová.

Podpory od PGRLF lze získat na provozní úvěry, které jsou čerpány účelově na provozní náklady podniku. Výjimkou jsou výdaje na pohonné hmoty a náklady vynaložené na mzdy. Maximální doba splatnosti úvěru je fondem stanovena na 18 měsíců. Úvěrové rámce jsou omezeny horní hranicí, kterou stanovuje fond. Ta u programu Provoz činí 25 milionů korun a u programu Zpracovatel Provoz až 50 milionů korun.

Program Provoz

Podpora z programu Provoz ve formě dotací úroků je určena pro zemědělské prvovýrobce a podnikatele zabývající se hospodařením v lese. Garanci poskytuje fond až do výše 50 % z nesplacené jistiny úvěru u prvovýrobců s převážně živočišnou výrobou, u ostatních až 30 %. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude v rámci PGRLF poskytnuta podpora, nesmí u tohoto programu překročit částku 25 milionů korun.

Program Zpracovatel Provoz

Tento program je určen pro zpracovatele zemědělských produktů a též nabízí podporu ve formě dotace úroků. Garanci fond poskytuje až do 50 % z nesplacené jistiny úvěru. Celkový objem úvěrových prostředků u jednoho žadatele, na které bude v rámci PGRLF poskytnuta podpora, nesmí u tohoto programu překročit částku 50 milionů korun.


Milan Kříž

tiskový mluvčí GE Money Bank