Provoz se zárukou od GE Money Bank pokryje až 70 % jistiny zaručovaného úvěru


Provoz se zárukou je nový provozní úvěr, který GE Money Bank nabízí s využitím záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). M - záruky ČMZRB mohou pokrýt až 70% jistiny zaručovaného úvěru, jehož maximální výše je stanovena na 20 milionů korun. Pro větší úvěry je možno použít tzv. S - záruk, také od ČMZRB. Minimální výše úvěru Provoz se zárukou je 300 tisíc korun a jeho maximální hranice se odvíjí především od výše poskytnuté záruky. Splatnost úvěru je jeden rok s možností prodloužení dle potřeb klienta. Záruky ČMZRB lze v GE Money Bank využít také ke krytí investičních úvěrů.

„Úvěrem Provoz se zárukou reagujeme na poptávku trhu, kde vzrůstá zájem firem o financování provozních potřeb se zárukami. Přidanou hodnotou je pomoc s vyřízením záruk vyškolenými firemními bankéři a následný zjednodušený proces schvalování,“
řekl Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty Klienti GE Money Bank, kteří doposud využívali k zajištění záruky ČMZRB, také ocení rychlejší schvalování a větší dostupnost financování. Při prodloužení úvěru totiž nejsou nuceni zastavovat další nemovitosti nebo pohledávky,“ dodal Jiří Patera.

Provoz se zárukou je nový úvěr GE Money Bank určený pro malé a střední podnikatele, který banka nabízí díky využití záruk Českomoravské záruční a rozvojové banky. V období hospodářské krize se značně zkomplikoval přístup firem ke zdrojům financování pracovního kapitálu. Banky proto začaly stále častěji vyžadovat od svých firemních klientů dodatečné jištění úvěrů. GE Money Bank tento problém vyřešila s pomocí záručního programu ČMZRB.

Vyřizování úvěru probíhá v GE Money Bank, kde klient společně s firemním bankéřem projde podnikatelský záměr a vyplní žádost o úvěr. Firemní bankéř GE Money Bank pak s klientem vyplní žádost o záruku, která se následně odesílá na schválení do ČMZRB. Záruční banka vyřizuje záruky do 5 dnů od obdržení žádosti a v rámci této lhůty je schválen také bankovní úvěr.


Markéta Dvořáčková,

tisková mluvčí GE Money Bank