Projekt Život nápadům pomáhá ženám uskutečnit první krok v podnikání


41 % žen v ČR by začala podnikat, pokud by měla v období rozjezdu podnikání k dispozici místo, kam se mohou obrátit pro informace


V České republice podniká dvakrát méně žen než mužů. Z průzkumu na reprezentativním vzorku pro GE Money Bank vyplývá, že nejčastějšími důvody, které ženy odrazují od podnikání, jsou pocit nedostatku zkušeností, obava z nejistoty a nutnost riskovat. Projekt Život nápadům, za kterým stojí GE Money Bank, vznikl právě proto, aby pomohl ženám překonat tyto bariéry a podpořil je na cestě za vlastním podnikáním. Cílem iniciativy je nejen podpořit ženy, které se rozhodly uskutečnit svůj sen - začít podnikat, ale také představit ženské podnikatelské vzory a dát ženám prostor pro diskuzi a sdílení rad a názorů. Pro tento účel byl vytvořen speciální internetový portál www.zivotnapadum.cz, kde ženy naleznou užitečné informace, rady a kontakty důležité pro první kroky v podnikání. GE Money Bank navíc do konce roku 2010 zorganizuje, pro ženy zapojené do projektu Život nápadům, dva semináře, kterých se budou účastnit jak úspěšné podnikatelky, tak i odborníci z banky a zástupci neziskových organizací.

„Začít podnikat je prvním a nejtěžším krokem, který vyžaduje velkou dávku odvahy a odhodlání. Věříme, že se nám prostřednictvím projektu Život nápadům podaří inspirovat ženy, aby se rozhodly uskutečnit si svůj sen a postavily se na vlastní nohy,“
uvádí Radka Pekelská, ředitelka lidských zdrojů GE Money Bank a dodává: „Podpora žen patří k dlouhodobým celosvětovým projektům naší mateřské společnosti. Díky výborné znalosti místního podnikatelského prostředí a zahraničím zkušenostem, získaných na podobných rozvojových projektech, může GE Money Bank plnohodnotně podpořit ženy v jejich podnikatelských začátcích. V rámci projektu Život nápadům chceme vybudovat síť úspěšných žen podnikatelek a ženám poskytnout inspiraci, informace a znalosti, které budou do začátků podnikání potřebovat.“

Vedení projektu
Z výzkumu, který zadala GE Money Bank vyplývá, že v ČR lidé „nevidí“ dostatek vzorů - úspěšných žen-podnikatelek, které by mohly sloužit jako inspirace pro ženy s chutí začít podnikat. Žen, které se ve svém oboru dokázaly prosadit je přitom v ČR celá řada. Projekt Život nápadům chce pomoci vytvořit silnou komunitu žen, která prostřednictvím životních příběhů a rad úspěšných podnikatelek zapojených do projektu dává ženám impuls začít s vlastním podnikáním.

Projekt zaštiťují patronky (Advisory Board) - ženy, které jsou samy úspěšné v různých oborech. Tyto úspěšné ženy jsou také odbornou garancí celého projektu a pomáhají určovat směr a program projektu. Patronky jsou zároveň zárukou celkové nezávislosti projektu a inspirací pro ženy, které se svým podnikáním teprve chtějí začít.

Projekt podporují ambasadorky projektu, kterými jsou úspěšné české podnikatelky. Ty mohou být pro ostatní ženy zdrojem inspirace, zkušeností a rad. Tyto úspěšné ženy mají blízký vztah a zkušenosti s českým podnikatelským prostředím a postavením žen v něm. „Byla jsem nadšená, když mě GE Money Bank oslovila s tím, že můj příběh může sloužit jako inspirace pro další ženy a podpořit je v realizaci jejich podnikatelských plánů. Myslím si, že projekt Život nápadům má smysl a myšlenka podporovat ženy, aby se nebály rozjet své podnikání, je správná. Proto jsem se rozhodla tuto iniciativu plně podpořit,“ řekla Petra Kovandová, jednatelka BON BON.

Dejte svým nápadům život
Podle průzkumu se 71 % žen v souvislosti se startem vlastního podnikání obává neúspěchu a přílišného rizika. Druhým nejčastěji zmiňovaným důvodem, proč ženy nezačaly podnikat je nedostatek zkušeností, tato bariéra je významná pro 62 % žen. „Jedním z hlavních cílů projektu Život nápadům je právě pomáhat ženám překonávat obavy ze začátků podnikání, inspirovat je, poradit jim, jak udělat první krok při budování podnikatelské kariéry. Prostřednictvím inspirativních příběhů úspěšných podnikatelek, které si svůj sen splnily a začaly podnikat, chce GE Money Bank ženám dodat odvahu do začátků a zároveň podat pomocnou ruku. Reálné příběhy podnikatelek, jejich zkušenosti a nesnáze, se kterými se na cestě za úspěchem setkaly, určitě poskytnou inspiraci ženám, které se teprve rozhodují,“ říká Radka Pekelská, ředitelka lidských zdrojů GE Money Bank.

Microsite a semináře
Respondenti, kteří v současnosti mají svou živnost, v průzkumu nejčastěji (82 %) uváděli, že v začátcích podnikání by jim nejvíce pomohla rada od zkušeného podnikatele. Na druhém místě živnostníci uváděli (69 %) jako nejúčinnější pomoc do začátků online poradenství a rady dostupné na internetu. Proto GE Money Bank spustila speciální microsite www.zivotnapadum.cz kde ženy naleznou zkušenosti a rady pro usnadnění začátků v podnikání. Tento portál také vedle inspirativních příběhů žen, podnikatelek obsahuje diskusní panel pro výměnu zkušeností a názorů. Patronky projektu (členky Advisory Boardu) zde budou na svém blogu informovat o aktuální situaci žen v podnikání a sdílet své zkušenosti a rady. Na internetových stránkách www.zivotnapadum.cz se ženy také mohou přihlásit k odebírání newsletteru s užitečnými informacemi a tipy z oblasti podnikaní.

„Ženám, které mají chuť začít podnikat, GE Money Bank poskytuje prostor pro výměnu názorů, rad a zkušeností. Podle výsledků výzkumu by si právě do banky pro radu totiž přišla téměř každá druhá žena,“ dodává Radka Pekelská.

GE Money Bank prostřednictvím projektu Život nápadům poskytuje ženám, které chtějí začít se svým podnikáním, také praktickou a odbornou pomoc. Ženy (71 %) by totiž dle průzkumu uvítaly častěji než muži (51 %) možnost navštěvování seminářů a workshopů, kde by se dozvěděly praktické tipy do začátků podnikání. Vedle inspirativních příběhů poskytne GE Money Bank ženám pomocnou ruku v podobě odborných seminářů, z nichž dva zorganizuje ještě v letošním roce. Těchto workshopů se budou účastnit jak odborníci z GE Money Bank, tak zástupci neziskových organizací, kteří ženy seznámí s praktickými aspekty podnikání a s možnostmi a úskalími podnikatelské dráhy.

Projekt Život nápadům je také úzce napojen na neziskové organizace TUESDAY Business Network. Cílem spolupráce je vytvořit koncept společných školení a seminářů, které by pomáhaly ženám získat znalosti z oblasti ať již základů podnikání, tak konkrétních odborných a manažerských oblastí.

Cena Výjimečná podnikatelka
GE Money Bank se vedle projektu Život nápadům angažuje také v rámci soutěže Ocenění Českých Podnikatelek, jejímž cílem je odměnit, podpořit a zviditelnit malé, střední a velké podniky v České republice, které byly založeny ženami. GE Money Bank je generálním partnerem soutěže a uděluje vlastní cenu nazvanou „Cena GE Money Bank - Výjimečná podnikatelka“. Ocenění českých podnikatelek podporuje podnikatelského ducha žen tím, že pro ně vytváří více příležitostí a přispívá k ekonomickému rozvoji České republiky. Tyto ambice těsně souvisí s cíli GE Money Bank a jsou v souladu s projektem Život nápadům.


Výzkum pro GE Money Bank realizovala v srpnu 2010 společnost STEM/MARK.


Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money Bank