Projekt Rozumíme penězům učí žáky zodpovědnému přístupu k financím

 

Unikátní projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož odborným garantem je GE Money Bank a realizátorem občanské sdružení AISIS, vstupuje do českých škol. Vznikl z podnětu GE Money Bank a stal se nedílnou součástí strategie banky v oblasti „odpovědného půjčování“. Jeho cílem je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků prostřednictvím specializované výuky na školách. AISIS na projekt získal dotace ve výši 5 milionů korun pro realizaci na základních školách ve Středočeském kraji a počátkem ledna tohoto roku dalších 6 milionů korun na realizaci v kraji Plzeňském.
Záměrem projektu Rozumíme penězům je seznámit děti ve školním věku s principy hospodaření s penězi a základní nabídkou finančních produktů a služeb. Důležitým bodem finančního vzdělávání je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování. Cílovými skupinami projektu jsou především žáci základních škol (11 - 15 let) a mladé rodiny. Realizátorem celého projektu je občanské sdružení AISIS. U zrodu myšlenky projektu byla GE Money Bank.

„Vystupujeme v roli odborného garanta, který poskytuje potřebné know - how, a patříme rovněž k těm, kteří projekt finančně podporují,“ říká Tina Theodorou, manažerka CSR projektů GE Money v ČR. „Projekt Rozumíme penězům je naší odpovědí na slabou finanční gramotnost obyvatel ČR. GE Money Bank chce prostřednictvím finančního vzdělávání podpořit zodpovědný přístup k poskytování finančních služeb,“ dodala Tina Theodorou.

Pilotní fáze
V rámci realizace projektu uzavřela GE Money Bank spolupráci s občanským sdružením AISIS, jenž stojí za jeho pilotní fází včetně aplikace na vybraných školách. Cílem této etapy bylo především vyškolit zástupce pedagogického sboru učitelů základních škol, stanovit osnovy a připravit metodické materiály k jednotlivým tématům finanční výuky. Pilotní fáze projektu, která probíhala v letech 2006 až 2007, se zúčastnilo 6 základních škol a 350 školáků.

„Učitelé obdrželi unikátní metodiku a materiály, díky kterým jsou schopni projekt ve vyučování realizovat. Další podporu učitelům poskytne učebnice, která vzniká na základě zkušenostního pilotního projektu. V letošním roce budeme též spouštět internetový portál, který by měl učitelům poskytnout další pomoc,“ řekl Martin Ježek, finanční ředitel občanského sdružení AISIS a manažer projektu Rozumíme penězům.

Záštita
O smysluplnosti projektu Rozumíme penězům svědčí také podpora, kterou získal. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mu totiž udělilo svou akreditaci. Doporučující posudek k používání materiálů ve výuce získal také od pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického a Národního ústavu odborného vzdělávání.

Základní témata výukových lekcí byla též navržena v pilotní fázi projektu. Patří mezi ně dovolená, zvýšené náklady na bydlení, nákup auta, peníze, nové bydlení, investice, výhodné nákupy, půjčky a dluhy, smlouvy, osobní rozpočet a hospodaření státu. Tyto situace pak školáci řeší na modelových příkladech spojených s finančním rozhodováním. Výuka probíhá v rámci celodenních projektů nebo v jednotlivých hodinách během školního roku.

Další fáze projektu se v letošním roce zúčastní 11 škol ze Středočeského kraje. Na těchto školách AISIS provede pět dvoudenních seminářů pro lektory finančního vzdělávání a poskytne odborné konzultace. Ty pomohou školám aplikovat finanční vzdělávání do vyučování a školního vzdělávacího programu. Zároveň budou probíhat i semináře pro celý učitelský sbor. Nedílnou součástí je technická podpora, jako je IT vybavení pro školy, webové stránky a učebnice. Díky grantu, který projekt Rozumíme penězům získal na rozvoj v Plzeňském kraji, se do něj zapojí i vybrané základní školy z tohoto regionu.

Občanské sdružení AISIS na realizaci projektu pro roky 2008 - 2010 získalo podporu ve výši 11 milionů korun z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 5 milionů je určeno na realizaci ve Středočeském kraji a zbývajících 6 milionů na realizaci v kraji Plzeňském.


Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money Bank