Projekt finančního vzdělávání dětí Rozumíme penězům se rozšiřuje do Prahy

Projekt finančního vzdělávání s názvem Rozumíme penězům po úspěšné realizaci v pěti krajích ČR nyní startuje také na 13 základních školách v Praze. Cyklus seminářů, jejichž cílem je seznámit s problematikou finančního vzdělávání pedagogické sbory zapojených škol, probíhá na vybraných školách v Praze již od konce března 2011. Od začátku školního roku 2011/2012 budou proškolení učitelé předávat znalosti z oblasti nakládání s penězi celkem 685 žákům druhého stupně základních škol. Realizátorem projektu je občanské sdružení AISIS, finančním expertem a jedním z myšlenkových otců projektu je GE Money Bank. Cílem projektu je zvýšit úroveň finanční gramotnosti školáků. Projekt byl podpořen také Evropským sociálním fondem.

„Ve školních vzdělávacích programech většiny základních škol stále nemá finanční vzdělávání své pevné místo. Projekt Rozumíme penězům se tuto situaci snaží změnit a vedle pěti krajů, kde výukou na 58 školách prošlo celkem již 3 282 žáků, se od následujícího školního roku projekt naplno rozjede také v Praze. Naším cílem je rozšířit projekt do všech krajů tak, aby možnost dozvědět se o tom, jak spravovat rodinný rozpočet, měly všechny děti v ČR. Intenzivně o tom jednáme s dalšími kraji,“
říká Stanislava Křížová, manažerka projektu Rozumíme penězům.

„Pro každou ze zapojených pražských škol proběhl jednodenní seminář pro část pedagogů a dále realizujeme 80 hodinový cyklus finančního vzdělávání, kterého se účastní vždy dva zástupci z každého pedagogického sboru. Učitele školíme ve finančním vzdělávání dětí tak, aby byli schopni svým žákům předat osvědčené principy hospodaření s penězi a rozvíjeli u nich zásady zodpovědného rozhodování,“
doplňuje záměr projektu Stanislava Křížová.

Projekt aktuálně probíhá na základních školách v kraji Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém a v kraji Vysočina. V Praze bylo během jara odborníky projektu Rozumíme penězům proškoleno již 65 učitelů. První témata finanční gramotnosti, která do výuky ještě před prázdninami zkušebně zavedou, jsou hospodaření domácnosti, sestavení rodinného rozpočtu a plánování dovolené.

„Snažíme se dělat výuku pro žáky zajímavou, takže nejde o teoretické přednášky, ale naopak o hravou formu praktických modelových situací a řešení konkrétních projektů,“
uvádí Pavel Zúbek, tiskový mluvčí GE Money Bank, která projekt zaštiťuje po odborné stránce.

Zapojené pražské školy

Do projektu Rozumíme penězům se nyní zapojují tyto pražské základní školy: ZŠ Hloubětín (Praha 9), ZŠ Červený Vrch (Praha 6), ZŠ Veronské náměstí (Praha 15), ZŠ Karla Čapka (Praha 10), ZŠ J. A. Komenského (Praha 6), ZŠ Radlice (Praha 5), ZŠ Generála Janouška (Praha 9), ZŠ Dr. Edvarda Beneše (Praha 9), ZŠ Nám. Curieových (Praha 1), ZŠ Na Smetance (Praha 2), ZŠ Kunratice (Praha 4), ZŠ Radotín (Praha 16), ZŠ Bílá (Praha 6).

O projektu Rozumíme penězům
Základ celého projektu tvoří kniha Rozumíme penězům, která představuje unikátní pomůcku a jedinečný metodický materiál. Vznikla díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank, která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej spolufinancuje. Projekt od svých počátků kontinuálně rozšiřuje základnu proškolených učitelů, ale i žáků. Především nárůst v počtu proškolených učitelů je markantní a představuje dobrou základnu pro výuku finanční gramotnosti i v budoucnu. Odhad množství žáků, kteří projdou finančním vzděláváním v letech 2010 - 2012, je více než 4000, proškolených pedagogů bude ke konci roku 2012 více než 800. Cílovou skupinou projektu jsou především žáci základních škol ve věku 11 - 15 let.

Projekt je podporován z fondů Evropské unie a pražským školám je nabízen zdarma díky finanční podpoře GE Money Bank.
Více informací najdete na stránce www.rozumimepenezum.cz.


Stanislava Křížová,
manažerka projektu Rozumíme penězům, občanské sdružení AISIS
Pavel Zúbek,

tiskový mluvčí GE Money Bank