Projekt finančního vzdělávání dětí Rozumíme penězům se rozšiřuje do Pardubického a Libereckého kraje a na Vysočinu


Unikátní projekt finančního vzdělávání s názvem Rozumíme penězům se rozšiřuje do tří nových krajů. Doposud se o financích učili žáci ve Středočeském a Plzeňském kraji, nyní se do projektu připojují také kraj Vysočina, Liberecký a Pardubický kraj. Ve všech těchto regionech byl projekt spuštěn koncem loňského roku a doposud se do něj zapojilo v každém z nich kolem 10 škol. První z cyklu seminářů, jejichž cílem je seznámit s problematikou finančního vzdělávání pedagogické sbory zapojených škol, právě probíhají na vybraných ZŠ v kraji.
Cílem projektu je zvýšit úroveň finančního vzdělání školáků. Jeho realizátorem je občanské sdružení AISIS, odborným garantem a jedním z myšlenkových autorů je GE Money Bank. Projekt je podporován z fondů Evropské unie.

„Doposud plná verze projektu funguje ve Středočeském a Plzeňském kraji. Podle našich průzkumů se ukazuje, že finanční vzdělávání žáků na školách je důležitou průpravou pro jejich úspěšné hospodaření s penězi v dospělosti, která v učebních osnovách chyběla. Cílem projektu do budoucna je však především zapojení i ostatních krajů. Jsme přesvědčeni, že nejen kvalitou poskytovaného vzdělávání, ale i prostřednictvím nové učebnice Rozumíme penězům, která vznikla v rámci projektu jako stěžejní studijní materiál, se nám podaří vzbudit zájem ve školách i v ostatních krajích ČR,“
říká Hana Miencilová, mluvčí projektu Rozumíme penězům.

Na Liberecku
se projekt v současné době realizuje celkem na 10 základních školách. Mezi zapojené patří základní školy Doksy, Roztoky u Jilemnice, Liberec - U Soudu, TGM Hrádek nad Nisou, ZŠ a ZUŠ Frýdlant, Jilemnice, ZŠ Liberec - Lesní, Škola Klíč, s. r. o. Česká Lípa, ZŠ Liberec - Vrchlického a Dubá.

Na Pardubicku
se projekt v současné době realizuje na 12 základních školách. Cyklus odborných seminářů pro učitele tak od ledna letošního roku pokračuje i v tomto regionu. Zapojily se základní školy Sezemice, Bojanov, Bystré, Jablonné nad Orlicí, Chrudim, Březová nad Svitavou, Damníkov, Dolní Černá, Chrast, Horní Jelení, 2. ZŠ Moravská Třebová a Slatiňany.

Na Vysočině
se projekt v současné době realizuje na 10 základních školách. Projektu se účastní základní školy Benešova - Třebíč, Lukavec, Větrný Jeníkov, Želiv, Moravské Budějovice, Budkov, Myslibořice, Bory, Třešť, Jihlava - Havlíčkova.

„V těchto třech krajích momentálně probíhá první fáze projektu. Po úvodních seminářích školí odborníci z projektu Rozumíme penězům učitele v jednotlivých školách tak, aby mohli vést výuku finančního vzdělávání žáků na dané škole,“
říká Martin Ježek, finanční ředitel občanského sdružení AISIS a manažer projektu Rozumíme penězům.

Učebnice Rozumíme penězům

Základ celého projektu tvoří kniha Rozumíme penězům, která představuje unikátní pomůcku a jedinečný metodický materiál projektu Rozumíme penězům. Učebnice je rozdělena do deseti samostatných metodických lekcí, přičemž pořadí lekcí není závazně dané, ale pouze doporučené a tvoří tedy samostatné celky. Kniha vznikla díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank, která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej spolufinancuje.

Vývoj projektu

Projekt Rozumíme penězům od svých počátků kontinuálně rozšiřuje základnu proškolených učitelů, ale i žáků. Především nárůst v počtu proškolených učitelů je markantní a představuje dobrou základnu pro výuku finanční gramotnosti i v budoucnu. Odhad množství žáků, kteří projdou finančním vzděláváním v letech 2010 - 2012, je více než 4000 a proškolených pedagogů bude ke konci roku 2012 více než 800. Záměrem projektu Rozumíme penězům je seznámit děti ve školním věku s principy hospodaření s penězi a základní nabídkou finančních produktů a služeb. Důležitým bodem finančního vzdělávání je také zprostředkování základů zodpovědného rozhodování. Cílovými skupinami projektu jsou především žáci základních škol ve věku 11 - 15 let. Vše o projektu Rozumíme penězům se dozvíte na webové stránce www.rozumimepenezum.cz


Hana Miencilová,

mluvčí projektu Rozumíme penězům