Projekt finančního vzdělávání dětí Rozumíme penězům nově i v Královéhradeckém kraji

Projekt finančního vzdělávání Rozumíme penězům startuje od nového roku nově na 11 základních školách v Královéhradeckém kraji. Začne 80 hodinovým cyklem seminářů pro pedagogy zapojených škol, kteří pak zařadí výuku finanční gramotnosti do rozvrhu svých žáků. V rámci projektu se budou principům hospodaření s penězi a zásadám zodpovědného rozhodování učit žáci druhých stupňů základních škol. Realizátorem projektu v Královéhradeckém kraji je ZŠ Náchod - Plhov a občanské sdružení AISIS. Roli finančního experta, školitele a podporovatele projektu plní GE Money Bank.

„Finanční gramotnost se stává čím dál důležitější oblastí výchovně-vzdělávacího procesu na základní škole,“
říká Vladimír Honzů, ředitel ZŠ Náchod - Plhov, a dodává: „Naše škola proto hledala cesty, jak tuto oblast zařadit do výuky, jak nastavit vzdělávání pedagogického sboru. Chtěli jsme komplexní řešení, proto jsme byli iniciátory projektu v Královéhradeckém kraji. Nejdeme zcela novou cestou, ale využíváme již ověřený projekt Rozumíme penězům. Proto jsme také přesvědčeni, že bude úspěšný.“

Projekt Rozumíme penězům aktuálně probíhá na základních školách v kraji Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Vysočina a také v Praze. Dotaci k zajištění projektu v Královéhradeckém kraji ve výši 3,3 milionu korun z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR získaly spolu Základní škola Náchod - Plhov a občanské sdružení AISIS. Projekt byl zahájen 1. ledna 2012 a poběží do konce roku 2013. Výuka finanční gramotnosti mezi žáky zapojených škol začne ještě v tomto školním roce.

„Nabízíme dětem hravou formu modelových situací a řešení konkrétních projektů, nejdeme cestou teoretických přednášek, ale praktických cvičení,“
uvádí Pavel Zúbek, tiskový mluvčí GE Money Bank, která projekt zaštiťuje po odborné stránce. „Úspěšnost tohoto modelu potvrdil také náš průzkum mezi dětmi, které již projekt absolvovaly. Těší nás, že se chovají k financím ve většině případů zodpovědně a ve znalostech a řešení životních situací často dokonce předčí své rodiče,“ dodává Pavel Zúbek.

Zapojené školy v Královéhradeckém kraji

Do projektu finančního vzdělávání dětí se nyní zapojuje 11 základních škol: ZŠ Náchod - Plhov, ZŠ J. Gočára (Hradec Králové), ZŠ Velké Poříčí, ZŠ K. V. Raise (Lázně Bělohrad), ZŠ B. Němcové (Jaroměř), ZŠ Bodláka a Pampelišky (Veliš), ZŠ Úpice - Lány, ZŠ V. Hejny (Červený Kostelec), ZŠ Voletiny (Trutnov), ZŠ Hořice (Komenského) a ZŠ Trutnov (Komenského).

O projektu Rozumíme penězům

Základ celého projektu tvoří učebnice Rozumíme penězům, která představuje unikátní pomůcku a jedinečný metodický materiál. Vznikla díky finanční a odborné podpoře GE Money Bank, která projekt Rozumíme penězům v roce 2006 iniciovala a od té doby jej spolufinancuje. Projekt od svých počátků kontinuálně rozšiřuje základnu proškolených učitelů, ale i žáků. Především nárůst v počtu proškolených učitelů je markantní a představuje dobrou základnu pro výuku finanční gramotnosti i v budoucnu. Odhad množství žáků, kteří projdou finančním vzděláváním v letech 2010 - 2012, je více než 5000, proškolených pedagogů bude ke konci roku 2012 téměř 2000. Celkově projekt do dnešního dne absolvovalo již více než 11 000 dětí. Ambicí je rozšířit projekt do všech krajů, aby měly všechny děti v ČR možnost dozvědět se co nejvíce o tom, jak spravovat rodinný rozpočet. Cílovou skupinou projektu jsou především žáci základních škol ve věku 11 - 15 let.

Projekt je podporován z fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a ze zdrojů GE Money Bank.
Více informací najdete na stránce www.rozumimepenezum.cz.

Stanislava Křížová,
manažerka projektu Rozumíme penězům, občanské sdružení AISIS

Pavel Zúbek,

tiskový mluvčí GE Money Bank