Program rozvoje venkova poskytne zemědělcům dotace za 2,5 miliardy korun

Program rozvoje venkova (PRV) bude od 11. do 31. října přijímat žádosti do třetího dotačního kola. Nyní je pro zemědělce připraveno více než 2,5 miliardy korun, které mohou využít na podporu investic do rostlinné a živočišné výroby. Zemědělci se mohou při přípravě žádostí obrátit na experty z MONETA Money Bank, která je jedničkou na trhu ve financování zemědělství. Díky jejímu kvalitnímu poradenství a spolupráci s významnými partnery se jejich šance na zisk dotace může významně zvýšit.

„Pro zemědělce je nyní aktuální informovat se o financování v souvislosti s přípravou záměru v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Třetí programovací kolo bude příležitostí pro zemědělce získat dotace, které budou využity např. na pořízení stájí a stájových technologií, strojů pro rostlinnou výrobu, skladování krmiv atd.,“ říká Mojmír Severin, expert na zemědělství a ekoenergii MONETA Money Bank.

Nové žádosti bude PRV do třetího dotačního kola přijímat od 11. do 31. října. Mezi zemědělce se v tomto kole rozdělí více než 2,5 miliardy korun. Už nyní MONETA Money Bank eviduje poměrně velký počet zájemců o podzimní kolo. Investičním úvěrem lze pak financovat veškeré investiční záměry dotace.

„Zemědělci, kteří uspěli s žádostmi v prvním kole PRV, právě podepisuji dohody o dotaci. Žadatelé tak mají jistotu podpory pro jejich investici a mohou svoje investice začít realizovat. To se odráží v nárůstu čerpání investičních úvěrů. Naši klienti mají na investice z prvního kola PRV schválenu přes miliardu korun,“ říká Mojmír Severin.

Rostou i investice do zemědělské půdy

„Vedle dotací jsou pro zemědělce aktuální také zvyšující se ceny zemědělské půdy. Čeští zemědělci jsou si toho vědomi, a proto jejich investice do nákupu půdy rostou. Zatímco v roce 2004 byla průměrná tržní cena za metr čtvereční zemědělské půdy necelých 7 Kč, v roce 2015 se cena vyšplhala na více než 16 Kč. Přičemž v některých lokalitách se cena nejkvalitnější orné půdy pohybuje i nad hranicí 30 Kč,“ říká k růstu ceny půdy Mojmír Severin.

O rekordním zájmu investovat do orné půdy svědčí i objem poskytnutých úvěrů. MONETA Money Bank během prvních šesti měsíců roku 2016 poskytla úvěry na nákup zemědělské půdy v objemu 732 milionů korun. To je nárůst o 35 % oproti stejnému období v roce 2015.

Zájem o úvěry roste i díky nabídce MONETA Money Bank, která nabízí financování, jež odpovídá potřebám zemědělců při nákupu půdy. Experti z banky mají s tímto typem investice velké zkušenosti, a mohou tak zájemcům o úvěr poskytnout ten nejlepší servis. Velký vliv na rostoucí investice má nejen současný vývoj cen půdy, ale důležitou skutečností je také možnost zažádat o podporu z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Tato podpora je buď ve formě snížení úrokového zatížení, nebo snížení jistiny úvěru.

„Pro zemědělce jsme dlouhodobě jedničkou na trhu pro financování a poradenství v oblasti získávání podpory z fondu PGRLF. Od dob zahájení činnosti fondu jsme totiž uspěli v 12 696 žádostech a to nás historicky řadí na první místo. Celkový objem profinancovaných úvěrů pak činí více než 33 miliard korun," říká Mojmír Severin.

S dotacemi poradí EU Servis

MONETA Money Bank nabízí prostřednictvím služby EU Servis komplexní poradenský doprovod, v rámci kterého klientovi nejprve identifikuje vhodný dotační titul a poté připraví žádost o dotaci. Při přípravě žádostí spolupracujeme s několika poradenskými společnostmi.

Po schválení žádosti se o vše ostatní postarají odborníci z EU Servisu. Ti pomohou klientovi jak s výběrovými řízeními na dodavatele, tak se závěrečným podáním žádosti o proplacení dotace. „Pro zemědělce je obrovskou výhodou mít dotační i finanční poradenství pod jednou střechou, jelikož všechny aktivity probíhají ve spolupráci s našimi firemními bankéři,“ říká Mojmír Severin.

Více informací o službách a produktech MONETA Money Bank získají zemědělci od 25. do 30. 8. 2016 přímo na veletrhu Země živitelka v pavilonu T1 na stánku MONETA Money Bank. Kontaktovat mohou také svého firemního bankéře nebo mohou využít linku 844 844 844 či https://www.moneta.cz/firmy/zemedelstvi-a-ekoenergie.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.