Produkty a služby šité na míru městům a obcím od GE Money Bank

 

GE Money Bank nabízí nový program pro města a obce, jenž zahrnuje Municipální konto a také úvěry na financování investičních potřeb. Municipální konto je speciální typ běžného účtu, který je určen pro obce, města, kraje a jimi zřizované subjekty. Tento balíček služeb od GE Money Bank řeší veškeré finanční potřeby municipalit a nabízí například zvýhodněný platební styk, vysoké úročení, internetové bankovnictví, sdružené úročení a sdružené poplatkování. Založení, vedení a zrušení Municipálního konta je zdarma. Úvěry od GE Money Bank využijí obce a města především k financování projektů infrastruktury, ale i dalších investic podpořených dotacemi z EU.
„GE Money Bank se dlouhodobě specializuje na potřeby jednotlivých skupin podnikatelů a nabízí produkty šité na míru například podnikatelům v průmyslu, zemědělství a nyní také státní správě. Od září letošního roku jsme na trh uvedli produkty a služby určené speciálně pro obce a města a již nyní máme velmi pozitivní odezvu,“, říká Jiří Patera, vedoucí oddělení individuálních úvěrových produktů pro firemní klienty GE Money Bank, a dodává: „Municipální konto je souhrnná a na trhu nejvýhodnější nabídka depozitních služeb pro obce, města, kraje a jimi zřizované subjekty. Na straně úvěrů je nabídka zaměřena zejména na financování investičních potřeb obcí a měst, které jsou z velké části podpořeny dotacemi strukturálních fondů EU.“

GE Money Bank poskytuje municipalitám úvěry na financování investičních potřeb, které jsou podpořené dotacemi z EU. Jedná se typicky o projekty infrastruktury, jako jsou vodovody, čističky, kanalizace, úpravy komunikací a podobně. GE Money Bank městům a obcím nabízí úvěry na předfinancování dotace a spolufinancování projektu s dotací. Tyto úvěry mají splatnost až 10 let. Získání dotace může usnadnit také služba EU Servis, kterou GE Money Bank nabízí prostřednictvím své dceřiné společnosti AgroConsult Bohemia. V roce 2008 už AgroConsult připravil 48 dotačních žádostí a může se pochlubit vysokou úspěšností odsouhlasených žádostí.

V rámci produktů a služeb pro města a obce GE Money Bank připravila balíček služeb neúvěrových produktů s názvem Municipální konto. Tato úrokově nejvýhodnější varianta běžného účtu pro municipality pokrývá naprostou většinu potřeb tohoto segmentu - nadstandardní úročení, internetové bankovnictví, možnosti sdruženého poplatkování (tj. účtování poplatků za skupinu účtů klienta na vrub jednoho vybraného účtu) či sdruženého úročení, (tj. připisování kreditních úroků za skupinu účtu klienta ve prospěch jednoho vybraného účtu). GE Money Bank nabízí Municipální konto zdarma.

Municipální konto (korunový účet pro municipality) přináší tyto nové výhody:

· vedení účtu zdarma při variantě měsíční periodicity výpisů bez ohledu na způsob distribuce výpisů
· pásmové úročení - úroková sazba se řídí úrokovým lístkem a je závislá na výši zůstatku na účtu
· veškeré příchozí transakce zdarma
· odchozí elektronické transakce 2 Kč
· Internet Banka zdarma
· možnost tzv. sdruženého poplatkování či sdruženého úročení


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank