Přes nepříznivé ekonomické prostředí oznámila GE Money Bank v prvním pololetí roku 2009 silný nárůst provozního zisku

  • Provozní zisk [1] za první pololetí roku 2009 přesáhl částku 2,9 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %
  • Vklady klientů vzrostly meziročně o 56 % a dosáhly objemu 102,1 miliardy Kč
  • Úvěry klientům přesáhly poprvé částku 100 miliard Kč, meziročně tak vzrostly o 17,8 %
  • Vlastní kapitál ve výši téměř 22 miliard korun a silná kapitálová přiměřenost ve výši 17,9 % byla i nadále jednou z nejvyšších na trhu
  • Počet klientů překročil poprvé milionovou hranici, když vzrostl meziročně o 11 % na 1 026 505 (Neauditované údaje platné k 30. červnu 2009 podle českých účetních standardů)


GE Money Bank, a.s. oznámila v prvním pololetí roku 2009 provozní zisk ve výši 2,9 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 13,5 %. Úvěrové portfolio banky vzrostlo oproti stejnému období roku 2008 o 17,8 % na 103,3 miliardy Kč a celkové vklady vzrostly o 55,8 % na 102,1 miliardy Kč.Výše uvedená čísla potvrzují dobré provozní výsledky dosažené navzdory slábnoucí ekonomice a vyšší míře nezaměstnanosti.

„Ve druhém čtvrtletí roku 2009 jsme byli i nadále svědky výrazného růstu zůstatků na spořících účtech a termínovaných vkladech. Jsme velmi potěšeni ohromující reakcí zákazníků na náš nový spořící účet Genius, který nám od února, kdy jsme jej uvedli na trh, přinesl přes 54 tisíc nových klientů
,“ říká Peter Herbert, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank. „Díky tomu poprvé v naší historii počet klientů převýšil 1 milion a zůstatky na depozitních účtech překročily hranici 100 miliard korun. Celkový objem úvěrů přesáhl rovněž 100 miliard korun a banka nadále pokračovala v přísném dodržování standardů obezřetného úvěrování.

Bilanční suma banky přesáhla 128 miliard Kč (meziroční nárůst o 38 %). Hlavním důvodem tohoto nárůstu je růst portfolia spotřebitelských úvěrů a silná likvidní pozice banky, která vedla k vyšším investicím na peněžním trhu.

Čistý zisk za období do 30. června 2009 klesl meziročně o 19,6 % na 1,2 miliardy Kč, především kvůli zvýšené tvorbě opravných položek na nesplácené úvěry (NPL) [2]. Krytí nesplácených úvěrů zůstává na vysoké úrovni 86 procent, což odráží náš pokračující důraz na obezřetné řízení rizika vzhledem k obtížnému makroekonomickému prostředí. Podíl nesplácených úvěrů na celkovém objemu úvěrů se mírně zvýšil na 8,1% (7,4% v předchozím roce), což ukazuje, že i nadále máme solidní kvalitu portfolia.

Celkové kapitálové zdroje činily k 30. červnu 2009 bezmála 22 miliard Kč. GE Money Bank si opět udržela jednu z nejvyšších měr kapitálové přiměřenosti na českém trhu. Naše kapitálová přiměřenost činila k 30. červnu 2009 17,9 %, což je dvakrát více než minimum požadované Českou národní bankou.

„Očekáváme, že naši zákazníci a celé bankovní odvětví budou v průběhu letošního a příštího roku čelit pokračujícím obtížným ekonomickým podmínkám. Jsme však přesvědčeni, že naše prvotřídní metody řízení rizika, naše silná likvidita i kapitálová pozice nám v této fázi hospodářského cyklu zajišťují dobré postavení. Pokračujeme v investicích do inovativních produktů a služeb a dále rozšiřujeme naši distribuční síť,“ uvedl Peter Herbert, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank.

 Markéta Dvořáčková
tisková mluvčí GE Money Bank[1] Provozní zisk znamená zisk před zdaněním, očištěný od opravných položek na pohledávky a odpisy.
[2] Nesplácenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.