Přes 40 % klientů GE Capital Bank si před výběrem hotovosti z bankomatu zjišťuje výši zůstatku

Klienti GE Capital Bank mohou využívat v rámci celé bankomatové sítě GE Capital Bank novou službu – zjištění disponibilního zůstatku na účtu bez výběru hotovosti. Za měsíc duben využilo tuto služby téměř 300 000 klientů za květen to bylo již přes 330 tisíc klientů.

Poslední inovací systému bankomatů GE Capital Bank je možnost zjištění zůstatku na účtu, aniž by muselo dojít k výběru hotovosti. Dosud byla informace o výši zůstatku k dispozici na bankomatové stvrzence, kterou si klient mohl nechat vytisknou po výběru hotovosti.

V dubnu novou službu využilo téměř 300 000 klientů a v květnu pak více než 330 tisíc. Přibližně 44 % klientů si před vlastním výběrem zjišťuje výši zůstatku. Tato služba je klientům poskytována samozřejmě zdarma.

Po vložení karty do bankomatu se klientovi zobrazí volba Výběr hotovosti a nově však i volba „Dotaz na zůstatek“. Po zvolení volby „Dotaz na zůstatek“ se klientovi na obrazovce zobrazí aktuální disponibilní zůstatek. Poté se může rozhodnout, zda bude ve výběru hotovosti pokračovat, nebo transakci ukončí. Dojde-li k výběru hotovosti, bude klientovi standardně na stvrzence (požaduje-li tento výpis) vytištěn aktuální zůstatek, tedy konečný stav účtu s již s odečtenou částkou vybranou v hotovosti.

Pro klienty je podstatné, že výše zůstatku je skutečně aktuální informaci, která je on-line získávána z bankovního systému GE Capital Bank.

„Trendem GE Capital Bank je využití sítě bankomatů jako kontaktního místa banky s klientem. Tomu odpovídá i vývoj v oblasti služeb, které prostřednictvím bankomatů nabízíme již nyní, resp. v blízké budoucnosti chceme poskytovat. Intenzivně přemýšlíme nad zavedením nové služby, která by on-line poskytla klientovi informaci o výši půjčky, kterou by mu banka mohla poskytnout“, řekl Pavel Folprecht, manažer přímého bankovnictví a služeb poskytovaných na bankomatech GE Capital Bank.

GE Capital Bank má v současné době po celé České republice 334 bankomatů; vlastní tak jednu z nejrozsáhlejších bankomatových sítí. Od počátku roku 2001, kdy GE Capital Bank začala s instalací nových bankomatů, se jejich počet zvýšil téměř čtyřnásobně. Do konce roku 2004 by klienti měli mít k dispozici celkem 370 bankomatů. Všechny nové budou samozřejmě umísťovány na frekventovaná místa se stejnou logikou, jako doposud proto, aby měl každý z klientů možnost využít služeb bankomatů GE Capital Bank v podstatě kdykoli a kdekoli.

 

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank