Pozor na podvodné e-maily a webové stránky

  • Nereagujte na e-maily, které Vás žádají o zadání Vašich osobních dat. MONETA Money Bank nikdy nežádá o Vaše důvěrné informace, např. přihlašovací údaje do Internet Banky, nebo PIN kódy, e-mailem.
  • Ověřujte si, že se hlásíte do Internet Banky na správném místě. Po otevření přihlašovací stránky Internet Banky zkontrolujte, že v příkazovém řádku se Vám zobrazuje adresa https://ib.moneta.cz/. Ve starších verzích prohlížeče se navíc příkazový řádek zeleně podbarví. V závislosti na typu a verzi internetového prohlížeče se v horní nebo dolní části zobrazuje ikona zamčeného visacího zámku. Po kliknutí na ikonu zámku se zobrazí informace o bezpečnostním certifikátu.
  • V pravé dolní části obrazovky přihlašovací stránky je umístěno logo Norton Secured. Po kliknutí na logo se otevře stránka s informacemi o bezpečnostním certifikátu vystaveném právě pro doménu ibs.internetbanka.cz společnosti MONETA Money Bank.
  • Pokud máte podezření, že se přihlašovací stránka chová nějak neobvykle, např. po Vás vyžaduje heslo, mobilní klíč nebo podpisový certifikát na nezvyklém místě, nevyplňujte své přihlašovací údaje, kontaktujte Zákaznický servis MONETA Money Bank na lince +420 224 443 636 a ověřte si, že se do Internet Banky hlásíte na správné stránce.
  • Pokud používáte Internet Banku s mobilním klíčem, věnujte pozornost celému znění SMS zprávy s mobilním klíčem. Každá SMS zpráva totiž z bezpečnostních důvodů obsahuje nejen mobilní klíč, ale také popis transakce, kterou autorizujete.
  • Mějte přehled o svých penězích. Pravidelně kontrolujte své účty. Pokud zaregistrujete nějaké neobvyklé transakce, neprodleně nás kontaktujte.