Poznají Vaši kolegové šéfa od podvodníka?

V poslední době přibývá podvodných e-mailů i telefonátů, jejichž cílem je získání Vašich firemních peněz. Podvodníci se v takové komunikaci snaží přesvědčit pracovníka firmy k provedení platby na jejich účet. Vydávají se přitom za ředitele, finančního ředitele nebo jednatele společnosti. A nezřídka bývají úspěšní.

Buďte opatrní

Pracovníci, kteří jsou oprávněni provádět platby z firemního účtu, by proto měli být velice obezřetní. Snad i trochu podezřívaví… aspoň pokud jde o firemní peníze. Jak vypadají časté scénáře útoku?

  • Podvodník v e-mailové komunikaci předstírá, že je vrcholový manažer společnosti.
    E-mail bývá psán špatnou češtinou, na tento varovný signál však nelze spoléhat.
  • Provedení platby je často zdůvodněno tajným projektem nebo jinou důvěrnou záležitostí. Podvodník zdůrazňuje, že je nutné jednat ihned. Snaží se tak pracovníka přimět k provedení platby vyvoláním pocitu naléhavosti.
  • Podvodník také někdy předstírá, že je z dodavatelské společnosti a potřebuje změnit bankovní účet, na který mají být hrazeny platby za faktury.

 

Jak snížit riziko podvodu na minimum?

Abyste podvodům předešli, varujte pracovníky oprávněné disponovat s firemními penězi před výše uvedenými scénáři. I pracovníci, kteří nemají oprávnění zadávat platby, mohou být využiti jako zdroj citlivých informací. Existenci těchto rizik je proto dobré čas od času připomenout všem.

  • Neudělujte pokyny k platbám po telefonu.
  • Zdůrazněte svým pracovníkům, že na jakkoli podezřelý pokyn mají upozornit nadřízeného.
  • Ověřte si totožnost toho, kdo požaduje provedení neobvyklé platby. Ideálně něčím, co útočník nejspíš vědět nebude.
  • Změny platebních údajů dodavatele si vždy ověřte s osobou, se kterou obvykle komunikujete.

Nedejme podvodníkům šanci!

Vaše MONETA Money Bank