Povodněmi poškozená Základní škola v Dobřichovicích začala díky General Electric znovu sloužit žákům

V obci Dobřichovice, okres Praha - západ, která patřila k povodněmi nejvíce zasaženým lokalitám na území středočeského kraje, byla dnes znovu slavnostně otevřena základní škola v ulici 5. května 40. Ta mohla být zrekonstruována také díky finanční pomoci ze strany General Electric a nadace této společnosti GE Fund, která na opravu školy poskytla dobročinný dar ve výši 1,4 milionů Kč.

Dokončení rekonstrukce základní školy uvítali jak žáci tak i učitelský sbor. Dokončení oprav bylo spojeno se slavnostním otevřením základní školy (ulice 5. května 40) za účasti starosty obce Michaela Pánka, zástupců GE Capital Bank a společnosti Člověk v tísni při České televizi.

GE svým finančním darem v hodnotě 1,4 milionů Kč přispěla na stavební úpravy povodní postižené základní školy, která slouží více jak 420 žákům. Ve škole byla zaplavena počítačová pracovna, dílna, šatny, a tři třídy ve staré budově. Jejím znovuotevřením se výrazně zlepší podmínky pobytu žáků v prostorách školy, kdy dosavadní rekonstrukce způsobovala žákům poměrně značné nepohodlí a nebyla z dlouhodobého hlediska únosná.

Voda v Dobřichovicích zaplavila na levém břehu celou oblast mezi Pražskou ulicí a řekou, oblast u Karlického potoka a na pravém břehu celou oblast V Luhu. Celkem bylo zasaženo přes 500 domů, což je 50% všech domů v obci. Mimo základní školu byla zaplavena i celá mateřská škola a zdravotní středisko. Velká voda odnesla lávku pro pěší, na které byla zavěšena tlaková kanalizace a telefonní kabely. Zaplavena byla i obecní knihovna. Velmi poškozeny byly místní komunikace, nefungovala kanalizace, protože byla zaplavena vodou. Téměř zničena byla většina čerpacích stanic splaškových vod. Podle povodňových značek se jednalo o největší velkou vodu v historii obce, kdy hladina vody přesáhla i tzv. tisíciletou vodu z roku 1872.

Michael Pánek, starosta Dobřichovic, k tomu poznamenal: „Rád bych alespoň touto cestou poděkoval GE za poskytnutí finančního daru, díky kterému může dnes základní škola opět naplno sloužit. Dnešní den je pro nás pro všechny, kteří jsme viděli zkázu způsobenou letošními povodněmi, okamžikem velkého zadostiučinění. Chtěl bych popřát také ostatním obcím a školám, které bojují s následky povodní, aby měli obdobné štěstí jako my a našli někoho, kdo jim nabídne pomocnou ruku díky které budou moci vše co nejdříve uvést opět do normálních kolejí.“

Společnost GE se rozhodla finančně pomoci všem oblastem zasaženým letošními povodněmi. Ve spolupráci se společností Člověk v tísni při ČT byl v každém z postižených regionů (jižní Čechy, severní Čechy, střední Čechy) vybrán projekt. Na každý z těchto projektů věnovala GE po 1,4 milionech Kč. Vedle finančního daru v objemu 1,4 milionů korun, který směřoval do základní školy ve Štětí, GE přispělo také do dalších dvou povodněmi postižených oblastí. Ve středočeském kraji byla částka 1,4 mil. Kč určena na opravu základní školy v Dobřichovicích a stejný obnos je věnován na rekonstrukci školní jídelny na základní škole v Plané nad Lužnicí v jižních Čechách.

Uvedená finanční pomoc je součástí komplexního programu podpory postiženým oblastem. Program podpory má tuto strukturu:

 • Pomoc dobrovolníků GE během odstraňování škod. Společnost uvolnila své zaměstnance a poskytla jim nezbytné prostředky, aby mohli pomáhat ve vybraných obcích při odstraňování škod.
 • Finanční dar a darování vybavení a zařízení. GE se také rozhodla finančně podpořit tři lokality v postižených oblastech. Vedle finančních darů směřovaných do těchto konkrétních projektů věnovala GE Medical System Ministerstvu zdravotnictví České republiky speciální lékařské přístroje - defibrilátory a monitory životních funkcí v hodnotě 120 tis. EUR (přibližně 3,6 milionů Kč).
 • Podpora zaměstnanců GE v České republice, kteří přišli o vše. Získali bezúročný úvěr nebo hypotéku, kterou poskytla GE Capital Bank.
 • Pro postižené občany a společnosti České republiky nabídla GE speciální povodňové produkty a služby, zaměřené na získání snadného přístupu k hotovosti, snadnému nákupu nového vybavení domácností nebo k nákupu či opravě bytu nebo domu.

  Jan Hainz,
  tiskový mluvčí GE Capital Bank

  * * *

  GE Consumer Finance je s aktivy o objemu vyšším než 70 miliard USD vedoucí společností, která poskytuje finanční služby spotřebitelům, obchodníkům a auto dealerům ve více než 35 zemích světa. GE Consumer Finance, která je jednou ze společností General Electric, poskytuje služby například v oblasti kreditních karet, spotřebitelských úvěrů, splátkového prodeje, leasingu, hypoték a pojišťovnictví. Poskytuje své služby 100 milionům zákazníků. GE je diversifikovaná společnost, která nabízí své služby, technologie i atraktivní produkty po celém světě. V České republice působí tyto společnosti patřící do GE Consumer Finance: GE Capital Bank, GE Capital Multiservis a GE Capital Leasing.