Pomoc s převodem účtu od GE Money Bank je v souladu s platnou legislativou


V závěru minulého týdne GE Money Bank představila veřejnosti novou službu Pomoc s převodem účtu, kterou začala jako první v České republice svým klientům nabízet. Novinka byla uvedena s ohledem na přání klientů, kteří složitou administrativu a proces změny banky vnímají jako hlavní bariéru mobility na bankovním trhu. Zájem o službu potvrzuje i 170 realizovaných žádostí o převod účtu na konci minulého týdne. Od uvedení služby proběhla v médiích řada informací a ne všechny údaje byly podány zcela přesně. GE Money Bank chce zdůraznit, že postupuje zcela v souladu s platnými právními předpisy ČR. ČNB po seznámení s procesy služby Pomoc s převodem účtu nevznesla žádné námitky a neshledala na postupu GE Money Bank žádné pochybení.

I přes některá prohlášení v médiích GE Money Bank věří, že se ostatní banky budou chovat férově a dle bankovního kodexu nebudou klientům přechod mezi bankami nijak ztěžovat. GE Money Bank reaguje na požadavky klientů a i nadále bude službu Pomoc s převodem účtu zdarma nabízet.

GE Money Bank postupuje v souladu s platnými právními předpisy ČR. Před poskytnutím služby GE Money Bank vždy klienta řádně identifikuje. Novou službu Pomoc s převodem účtu klientovi zakládá až v okamžiku, kdy má klient u GE Money Bank založený běžný účet a řádně podepsánu smluvní dokumentaci včetně souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. GE Money Bank nečiní písemné právní úkony jménem klienta, a to ani v případě výpovědi smlouvy, podle které byl veden běžný účet u původní banky. S touto skutečností byla seznámena i ČNB, která vůči procesům služby Pomoc s převodem účtu nevznesla žádné námitky a neshledala na postupu GE Money Bank žádné pochybení.

V médiích se objevují reakce, že klient musí bance pro jednání dát plnou moc. Tyto informace se nezakládají na pravdě. Klient neuděluje GE Money Bank žádnou plnou moc, veškeré písemné právní úkony činí klient osobně, vlastním jménem. GE Money Bank nejedná jménem klienta s jeho původní bankou či jinou institucí. V případě, že si klient přeje odeslat jakoukoli listinu prostřednictvím GE Money Bank, banka zde vystupuje pouze jako poradce a "podatelna", která šetří klientovi čas a peníze (mimo jiné i poštovné).

Od oficiálního spuštění služby do konce minulého týdne GE Money Bank realizovala 170 žádostí o převod účtu.

Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank