Pojištění Travel Plus nabízené s kartami GE Capital Bank se vztahuje i na lyžařské zájezdy

Oproti jiným pojistným programům se pojištění Travel Plus, nabízené ke kartám vydaným GE Capital Bank, vztahuje standardně i na lyžařské zájezdy. Držiteli karty tak poskytne pojistnou ochranu během nejrůznějších cest do zahraničí - nabízí vysoké pojistné krytí pro opakované soukromé i pracovní výjezdy, krátkodobé pobyty do 60 dní, ale i pro rekreační, sportovní a turistické zájezdy, a to včetně lyžařských.

Mezi další výhody, které pojištění Travel Plus přináší, patří i asistenční služba v českém jazyce po 24 hodin. Pojištění Travel Plus má přitom celoroční platnost, která není nijak omezena počtem výjezdů do zahraničí. Travel Plus poskytuje široké pojistné krytí nejen pro samotného držitele karty, ale i pro jeho rodinné příslušníky (těmi je míněn manžel či manželka a děti od 1 roku do věku 21 let).

Pojistné krytí se přitom vztahuje i na pojištění odpovědnosti za škody a ztrátu a poškození zavazadel. Pojištění Travel Plus zahrnuje pojistné krytí pro držitele karty i jeho rodinu pro případ smrti úrazem a trvalou invaliditu následkem úrazu (pojistná částka do výše 3 mil. Kč ), léčebné výlohy včetně výdajů na zubní ošetření (1,5 milionu Kč), pojištění pro transport nemocného (1,5 mil. Kč), pojištění přivolané osoby (80 tis. Kč – pouze pro držitele karty) a pojištění pro repatriaci tělesných pozůstatků (200 tis. Kč). Travel Plus je poskytován s nulovou spoluúčastí klientů.

Fakultativní cestovní pojištění Travel Plus rozšiřuje standardně poskytované pojistné programy, které klient získává zdarma automaticky s platební kartou. Držitelé karet Maestro mohou pojištění Travel Plus, které výrazně rozšiřuje pojistné krytí, získat za měsíční poplatek 83 Kč, držitelé karet MasterCard Standard a Business za 72 Kč. U platebních karet MasterCard Gold je pojistné krytí, které poskytuje Travel Plus již součástí základního pojistného programu.

O úspěšnosti platebních produktů, které GE Capital Bank nabízí svým klientům, svědčí i stoupající počet platebních karet vydaných touto bankou. GE Capital Bank, která svým klientům nabízí platební karty značek Maestro, MasterCard Standard a MasterCard Business a MasterCard Gold. Ke konci roku 2002 vydala 384 446 platebních karet, což představuje meziroční nárůst 29,05 %. Ke konci února pak banka měla 392 250 tisíc vydaných platebních karet. Z toho bylo 242 152 tisíc platebních karet Maestro a 149 052 MasterCard.

 

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank