Pohodlný MiniKontokorent již využívá pětina fyzických osob - podnikatelů


Povolené přečerpání podnikatelského účtu MiniKontokorent využívá již téměř pětina klientů GE Money Bank z řad fyzických osob - podnikatelů. Tato služba jim umožňuje přečerpat svůj účet až o 50 tisíc Kč. Klientům s dostatečným obratem na účtu GE Money Bank tuto službu nabízí v rámci věrnostního programu formou dopisu - stačí jen jednoduše podepsat smlouvu a zaslat zpět.

"Na trhu pozorujeme velký zájem podnikatelů o úvěry. Jde přitom především o drobné podnikatele, živnostníky, kteří mají zájem spíše o menší částky s kratší dobou splatnosti. Dalším požadavkem je flexibilita - podnikatelé chtějí, aby měli peníze operativně k dispozici. Těmto parametrům MiniKontokorent dokonale odpovídá," řekl Jiří Patera, produktový manažer MiniKontokorentu GE Money Bank.

GE Money Bank nabízí MiniKontokorent již pět let. Za tu dobu tato služba dosáhla mezi klienty GE Money Bank z řad fyzických osob - podnikatelů penetrace blížící se jedné pětině. "Počítáme s tím, že s rostoucím zájmem o úvěry se tento podíl ještě zvýší," podotkl Jiří Patera.

Věrnostní program

GE Money Bank využívá při nabízení MiniKontokorentu formu nabídkového dopisu. Klienti, kteří mají běžný účet alespoň 3 měsíce, na tomto účtu pravidelně dostatečný obrat, dostanou od banky nabídku na zřízení MiniKontokorentu v konkrétní výši. Klientům stačí podepsat smlouvu a zaslat ji zpět a GE Money Bank jim do 24 hodin nastaví úvěrový rámec.

"Současná nabídka zahrnuje vedení MiniKontokorentu po tři měsíce zdarma. Podnikatelé si díky tomu mohou zkusit, zda tato služba splňuje jejich požadavky. Kromě toho mají oslovení klienti i možnost získat prestižní debetní kartu MasterCard Gold," dodal Jiří Patera.

GE Money Bank se dlouhodobě orientuje především na služby pro malé a střední podniky. V roce 2004 se jí podařilo výrazně posílit svou pozici na tomto trhu. Celkové portfolio úvěrů dosáhlo k 31. prosinci 2004 objemu 13,910 miliardy Kč a vzrostlo tak meziročně o 30 %. Objem nově poskytnutých úvěrů za rok 2004 dosáhl hodnoty 11,715 miliardy Kč a zaznamenal tak meziroční nárůst o 28 %.


Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank