Podnikatelský úvěr Expres Business od GE Money Bank splácejte kdykoliv chcete

Libovolné nastaveni termínu pravidelné měsíční splátky a možnost kdykoliv během splácení toto datum změnit, to jsou novinky, které GE Money Bank připravila u půjčky pro podnikatele Expres Business. Banka také nově klientům nabízí službu, v rámci které žadatelům o půjčku sdělí maximální možnou výši nezajištěného úvěru. Do této výše mohou podnikatelé kombinovat investiční a provozní financování. Vybraným profesním skupinám (lékaři, zubaři, advokáti, notáři, apod.) nabízí GE Money Bank úvěr Expres Business za zjednodušených podmínek.

„Veškeré úpravy a nastavení úvěru Expres Business odpovídají našemu důrazu na přímočarou obsluhu a flexibilitu ovládání této podnikatelské půjčky. Tímto způsobem chceme mimo jiné deklarovat, že poskytování úvěrů nezpřísňujeme a Express Business se naopak podnikatelům na základě jejich požadavků snažíme přiblížit,“ vysvětluje Josef Laurenčík, produktový manažer GE Money Bank, a dodává: „O tom, že je GE Money Bank podnikatelům nakloněná i v době finanční krize, svědčí také dosahované výsledky. Meziroční nárůst nově poskytnutých úvěrů Expres Business za první pololetí dosáhl 30 % a u půjček pro vybrané profesní skupiny jsme zaznamenali dokonce 70% meziroční navýšení.“

Flexibilita splácení úvěru
Od srpna si klienti GE Money Bank při žádosti o Expres Business mohou sami zvolit datum pravidelné měsíční splátky podle jejich vlastních potřeb. Během splácení mají možnost toto datum také kdykoliv libovolně změnit. Navíc počet provedených změn není nijak omezen. „Další novinkou, kterou chceme v srpnu klientům nabídnout, je služba, prostřednictvím které se podnikatelé dozvědí maximální výši úvěru, kterou jsme jim schopni poskytnout bez zajištění,“ říká Laurenčík. Úvěry mohou klienti dle svého uvážení kombinovat, tedy dle potřeb volit mezi investičním a provozním financováním až do maximální možné výše limitu nezajištěné angažovanosti klienta.

Flexibilita úvěru Expres Business je také dána jeho snadným a rychlým poskytnutím. Během 15 minut je zájemce obeznámen s výší a nastavením úvěru. O poskytnutí půjčky GE Money Bank žadatele informuje do 24 hodin. Úvěr je načerpán na běžný účet klienta ve chvíli podpisu smlouvy a samotné načerpání i celé vyřízení úvěru je poskytováno zcela zdarma. Doba splatnosti u nezajištěné formy úvěru je až 7 let, přičemž výše splátky zůstává po celou dobu splácení neměnná. V případě zajištěné verze úvěru Expres Business si malí a střední podnikatelé mohou půjčit až 5 milionů korun s dobou splatnosti až 20 let. Samozřejmostí je také možnost pojištění schopnosti splácet, možnost předčasného splacení i mimořádné splátky.

Speciální nabídka pro vybrané profesní skupiny
Speciálně upravenou verzi úvěru Expres Business poskytuje GE Money Bank také vybraným profesním skupinám (lékařům, zubařům, veterinářům, advokátům, notářům, daňovým poradcům). Představitelé těchto profesí mají možnost zažádat o nezajištěný úvěr až do výše 1,5 milionu korun, a to aniž by museli dokládat svou podnikatelskou historii či předkládat daňové přiznání. K poskytnutí úvěru jim postačí pouze doklad prokazující jejich příslušnost k dané profesní skupině a dva doklady totožnosti. O zájmu, se kterým se tato nabídka setkala, svědčí také 70% meziroční nárůst nově poskytnutých úvěrů pro vybrané profesní skupiny.


Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Bank