Podnikatelé a firmy díky on-line žádosti o úvěr šetří čas a rychleji získají půjčku

GE Capital Bank vedle standardních nástrojů přímého bankovnictví nabízí podnikatelům a malým a středním firmám i další služby, které nejsou na českém bankovním trhu dosud zcela obvyklé. Jde například o možnost podat žádost o úvěr prostřednictvím internetu, která urychluje podnikatelům a firmám získání půjčky.

GE Capital Bank nabízí podnikatelům a firmám možnost podat žádost o úvěr prostřednictvím internetových stránek www.geuver.cz. „Je to jedna z cest, kterou pomáháme podnikatelům a firmám urychlit získání půjčky. Ze strany našich klientů jde přitom o stále více využívanou službu. V roce 2003 bylo touto cestou podáno o 100 % více žádostí o úvěr, než tomu bylo v roce 2002,“ řekl Radomil Štumpa, ředitel komerčního bankovnictví GE Capital Bank. Týdně je přes stránky www.geuver.cz nyní podáno přes 60 žádostí.

„Prostřednictvím webové stránky s on-line žádostí o úvěr chce GE Capital Bank klientům z řad podnikatelů a malých a středních firem ušetřit čas – pro podání žádosti o půjčku není nutné navštěvovat naše obchodní místo,“ řekl Radomil Štumpa a dodává:, „Pro podnikatele a firmy je velmi podstatná rychlost získání úvěrových prostředků, proto jsme jim vyšli vstříc nejen možností podat žádost o úvěr on-line, ale i rychlostí samotného vyřízení půjčky. Poskytujeme je do dvou dnů – jde například o Malou podnikatelskou půjčku či Malý podnikatelský kontokorent.“

Podle zamýšleného způsobu financování si žadatel na hlavní stránce www.geuver.cz jednoduše vybere z nabízených možností žádost o typ úvěru, který vyhovuje jeho potřebám. Vyplnění jednotlivých fází formuláře je jednoduché a po odeslání je žádost o úvěr nebo o informace odeslána na komerčního bankéře GE Capital Bank. Ten pak klienta kontaktuje a dojedná s ním schůzku k předání potřebných dokumentů a uzavření úvěrové smlouvy.

Návštěvníci webových stránek www.geuver.cz navíc mohou jednoduše získat nejen informace o úvěrových produktech GE Capital Bank, ale například i o strukturálních fondech EU, o změnách v zahraničním platebním styku po vstupu České republiky do EU (formátu IBAN pro zahraniční platby). Klienty oceňovaný je i slovník bankovních pojmů a přehledný seznam kontaktů na obchodní místa. Web je jednoduše rozdělen na záložkové menu se snahou dodržovat jednoduchou orientaci.

Průměrně navštíví stránky s možností on-line žádosti o úvěr přes 3000 unikátních návštěvníků týdně. Průměrný návštěvník shlédne na www.geuver.cz čtyři stránky. K on-line žádosti o úvěr se zájemci dostanou i prostřednictvím inzertních bannerů ze stránek www.gecapital.cz.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank