Podle odborníků má nejlepší přímé bankovnictví GE Capital Bank

GE Capital Bank zvítězila v prestižním ocenění „MasterCard Banka roku 2003“ v kategorii „Přímé bankovnictví roku 2003“. V dalších dvou kategoriích – „Nejdynamičtější Banka roku 2003“ a „Účet roku 2003“, kde byl oceněn její běžný účet GEnius, se umístila na třetích místech. Ocenění „MasterCard Banka roku 2003“ byla vyhlášena společností Fincentrum a generálním partnerem společností MasterCard Europe dne 6. listopadu v ….. O vítězích rozhodla porota složená ze 300 nezávislých odborníků.

„Vítězství v kategorii Přímé bankovnictví roku 2003 je pro nás velmi cenné – přímé bankovnictví je pro nás jednou ze služeb, na které se v oblasti retailu nejvíce zaměřujeme. Vítězství v této kategorii je potvrzením naší významné pozice na českém trhu přímého bankovnictví a správnosti naši strategie, kterou jsme zvolili. GE Capital Bank má na českém trhu nejvíce klientů, kteří využívají GSM bankovnictví a jeden z nejvyšších počtů klientů internetového bankovnictví, přičemž právě v této oblasti zaznamenává v poslední době nejdynamičtější růst. Za úspěch považujeme i naše umístění v kategorii Nejdynamičtější banka roku 2003. Meziroční růst našeho zisku ke konci třetího čtvrtletí 2003 o 56 % na 1,2 mld. Kč je důkazem toho, že skutečně patříme k nejdynamičtěji rostoucím bankám na českém trhu,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

GE Capital Bank stojí za rozvojem a růstem přímého bankovnictví v České republice. Do jejího vstupu na trh GSM bankovnictví v roce 2000 využíval tuto službu pouze malý podíl klientů českých bank. Některé banky sice GSM bankovnictví nabízely, ale nedokázaly klienty přesvědčit o jeho výhodnosti. GE Capital Bank proto zvolila edukativní přístup k tomuto produktu – jejím cílem bylo klientům ukázat výhody GSM bankovnictví a přesvědčit je o nich. Díky tomuto se GE Capital Bank podařilo získat 165 tisíc klientů, kteří využívají její Mobil Banku, a GE Capital Bank je tak nejsilnější bankou na českém trhu GSM bankovnictví.

Stejný přístup zvolila banka i u internetového bankovnictví. Hlavní bariérou pro jeho užívání byla podle výzkumu, který GE Capital Bank provedla, obava klientů z nároků, které by internetové bankovnictví kladlo na jejich znalost práce s PC a za omezující považovali například i hardwarový klíč či obdobné zařízení. Proto GE Capital Bank vyvinula uživatelsky nenáročnou verzi internetového bankovnictví - Internet Banku GEnius. Dnes internetové bankovnictví GE Capital Bank využívá 160 tisíc klientů.

Právě díky Internet Bance GEnius, kterou GE Capital Bank uvedla na trh loni spolu s běžným účtem GEnius, dosáhla dynamického růstu svého internetového bankovnictví.

Běžný účet GEnius se umístil v letošním ročníku „MasterCard Banka roku 2003“ v konkurenci bank působících na českém trhu na třetím místě. GEnius umožňuje provádět běžné operace platebního styku, čerpání účtu do minusu, získat výpis poštou jednou měsíčně, obsluhovat účet pomocí dvou nástrojů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí. Spolu s účtem získávají klienti vlastní e-mail na personalizované homepage www.genius.cz. GE Capital Bank chce umožnit co nejširšímu okruhu klientů obsluhovat jejich běžný účet pomocí přímého bankovnictví, proto jim umožňuje za výhodných podmínek získat k účtu GEnius nástroj k využívání přímého bankovnictví – mobilní telefon, PC či notebook.

Petra Kopecká, manažerka komunikace GE Capital Bank