Počet uživatelů Internet Banky vzrostl meziročně o pětinu na téměř čtvrt milionu

GE Money Bank ke konci roku 2005 evidovala 224 tisíc uživatelů Internet Banky - o 20 % více než na konci roku 2004. Klienti volí Internet Banku především pro širokou škálu funkcí, které jim nabízí, ale také díky časové a finanční výhodnosti v porovnání se zadáváním a správou služeb na pobočce. V současnosti tvoří podíl transakcí zadaných prostřednictvím Internet Banky 23 % ze všech transakcí. Celkově se přímé bankovnictví na počtu transakcí podílí 77 %.

„Klienti GE Money Bank využívají internetové bankovnictví ve velké míře. Prvním ukazatelem, který to může ilustrovat, je podíl klientů s Internet Bankou na celkovém počtu běžných účtů, který dosahuje 53,8 %. Druhým podstatným ukazatelem je podíl platebních příkazů zadaných přes Internet Banku, představuje 23 %,“ řekla Ludmila Bílíčková, manažerka přímého bankovnictví GE Money Bank. Přímé bankovnictví se všemi svými nástroji na celkovém počtu transakcí v loňském roce podílelo 77 %.

„Klienti si uvědomují, že využívání přímého bankovnictví je cenově výhodnější než chození na pobočky, navíc je jim kdykoli k dispozici. Kromě toho mají nástroje přímého bankovnictví širokou škálu doplňkových funkcí,“ dodala Ludmila Bílíčková.

Kromě služeb v oblasti platebního styku (jednorázové i trvalé platební příkazy, zopakování platby, SIPO, inkaso) Internet Banka GE Money Bank například umožňuje dobíjení kreditu do mobilních sítí všech tří českých operátorů, službu SMS Servis (SMS informace o pohybech či stavu na účtu). Dále obsahuje i unikátní službu Infolimit (ta klienty informuje, kolik jim banka může okamžitě půjčit). „Internetové bankovnictví je schopné zaručit největší komfort služeb - tedy to, co klient dnešní doby i let příštích bude nejvíce vyžadovat,“ podotkla Ludmila Bílíčková.

Nejvyužívanějšími službami u Internet Banky jsou zadání platebního příkazu, dobíjení kreditu do mobilních telefonů a nastavování trvalých platebních příkazů (tj. jejich zadání, změna či zrušení). Velmi často klienti využívají také možnost plateb faktur operátora Oskar Vodafone.<
<
GE Money Bank nabízí retailovým i komerčním klientům přímé bankovnictví ve formě Internet Banky, Mobil Banky a Telefon Banky, pro komerční klienty je navíc určen homebankingový program BankKlient.

Ke konci roku 2005 měla GE Money Bank celkem 484 tisíc klientů, kteří využívali některou ze služeb přímého bankovnictví. Nejvíce klientů přitom využívalo Internet Banku (224 tisíc) a Mobil Banku (156 tisíc).

Klienti GE Money Bank si mohou zřídit službu SMS Servis - ta spočívá v informování o zůstatcích a pohybech na účtu prostřednictvím SMS zpráv, které lze zaslat na jakýkoli mobilní telefon. Klient tak má kdykoli a kdekoli přehled o svých účtech. Tato služba je k dispozici ke všem běžným účtům. Zřízení, změna i zrušení služby je zcela zdarma.

GE Money Bank je první bankou na českém trhu, která klientům nabídla elektronický výpis (eVýpis) z účtu, který nahrazuje všechny funkce papírového výpisu. Klient jej může po vytištění použít jako úředně akceptovaný doklad o svých transakcích za určité období nebo jej na úřad poslat e-mailem. Takové funkce přitom nikdo na českém trhu dosud nenabízí. Navíc má klient snadný a bezpečný přístup k přehledu svých transakcí, včetně jejich historie.Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank