Platební moratorium lidé pomalu opouštějí, míra úvěrů po splatnosti je nejnižší za poslední tři roky

Z celkového objemu 34 miliard korun, které tvořily portfolio odkladů splátek českých domácností a živnostníků ve Skupině MONETA, již tzv. moratorium neplatí pro 13 miliard korun. Bance tak začala znovu své finanční závazky plnit téměř polovina žadatelů, kteří si v polovině letošního března požádali o odklad svých splátek.

Koncem června vypršela první, tříměsíční lhůta platebního moratoria, kterou vedle zákonného půl roku stanovila sama MONETA. „Celková míra hypoték, spotřebních a komerčních úvěrů po splatnosti o více než měsíc tvoří přibližně jedno procento všech odložených splátek. Současná situace odpovídá stavu před covidovou pandemií, což potvrzuje, že podmínky odkladu byly dobře zacíleny na ty, kteří potřebovali překlenout nelehké období a nyní jsou schopni své závazky nadále bezproblémově splácet,“ potvrdil v této souvislosti Petr Toman, pod nějž sekce vymáhání pohledávek spadá. Na svůj standardní splátkový kalendář tak v průběhu července letošního roku přešlo téměř 20 tisíc klientů banky.

Banka se dlouhodobě snaží své klienty proaktivně informovat o jejich nadcházejících splátkách tak, aby umožnila plánování rozpočtů domácností či soukromých firem a s tímto procesem má velmi pozitivní zkušenosti. „MONETA učinila významnou investici do jednoduchosti a rychlosti celého procesu odložení splátek. Klienti, kteří se nyní rozhodli své platební moratorium ukončit, si zasluhují náš respekt. Věříme, že ekonomická situace brzy umožní nejenom jim, ale i všem ostatním vrátit se co nejrychleji k normálu, a jsme připraveni jim i nadále pomoci,“ uvedl předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

MONETA stále nabízí velmi snadné vyřízení platebního moratoria do konce zákonem stanoveného období. Odklady splátek je schopna zpracovat do 24 hodin, tedy ve stejném standardu, který nastavila již v počátečním průběhu pandemie.

Od počátku této mimořádné situace skupina vyřídila 90 tisíc žádostí a umožnila tak odklady splátek více než 45 tisíc klientů napříč celou Skupinou MONETA.