OVB Vstřícná banka: Nejvstřícnější bankou roku 2010 se stala GE Money Bank

Nejvstřícnější bankou klientského ratingu bank OVB Vstřícná banka za celý rok 2010 se stala GE Money Bank. Druhé nejvyšší hodnocení za celý rok 2010 zaznamenala Poštovní spořitelna. Na třetím místě se umístila Raiffeisenbank.

Vyhodnocení bank za celý rok 2010 vychází z jednotlivých čtvrtletních hodnocení bank a zahrnuje tak v sobě veškeré nejvýznamnější kroky a opatření bank ve vztahu ke klientům v roce 2010. GE Money Bank dosáhla za všechna čtyři čtvrtletí roku 2010 nejvyšší průměrné hodnocení s 65,51 %. Následovala Poštovní spořitelna s 64,12 procenty a Raiffeisenbank se 63,33 procenty.

GE Money Bank se také stala jednou z mála bank, které své hodnocení v průběhu roku neustále zvyšovala a stala se tak největším skokanem, kdy své hodnocení díky svým konkrétním krokům a opatřením ve vztahu ke svým klientům zvýšila z 61,3 procenta v prvním čtvrtletí na 69,05 procenta ve čtvrtletí čtvrtém. V průběhu roku se tak index vstřícnosti banky zvýšil o celých 7,75 procenta.


Nejúspěšnější banky v klientském ratingu OVB Vstřícná banka v roce 2010

„Titul Nejvstřícnější banka za rok 2010 přinesla GE Money Bank vstřícná proklientská strategie banky, zajímavé a užitečné nápady a novinky uváděné následně do praxe, vylepšování parametrů již nabízených produktů a celková dynamika a inovativnost této banky“, komentuje výsledky porotce Miroslav Zeman.

Vyhlášení Nejvstřícnější banky roku 2010 je vyvrcholením prvního ročníku klientského ratingu OVB Vstřícná banka, který sleduje každé čtvrtletí jednotlivé kroky, opatření či image bank a posuzuje jejich vstřícnost ke klientům.

„Zcela v kontextu našich očekávání se klientský rating OVB Vstřícná banka v průběhu prvního ročníku odlišil od jiných projektů hodnotících banky. Je zřejmé, že hlavním cílem je poskytovat klientům, ale i bankám a veřejnosti důležité informace o vývoji vstřícnosti bank. Vytváří se tak průběžný index, kde může každý snadno zjistit, zda se vstřícnost banky zvyšuje nebo naopak klesá a proč“, hodnotí uplynulý ročník hodnocení Ing. Eva Poláchová, ředitelka Akademie vzdělávání a Analytického centra OVB.


Výsledky jednotlivých čtvrtletí roku 2010