Od počátku ledna si již stavebnicové Konto Genius zřídilo více než 55 tisíc klientů

Klienti preferují výhodné Konto Genius před běžným účtem, poměr nově zřizovaných je 3:1 ve prospěch Konta Genius

Stavebnicové Konto Genius si od jeho lednového uvedení do konce října zřídilo již více než 56 tisíc klientů GE Money Bank. V porovnání se zájmem klientů o běžné účty je jasně viditelný příklon k flexibilnímu Kontu Genius s více produkty za nižší cenu. V říjnu již na jeden nově otevřený běžný účet připadaly tři Konta Genius.

GE Money Bank představila nové Konto Genius 17. ledna 2005 v rámci svého re-brandingu z GE Capital Bank na GE Money Bank. Jeho hlavním rysem oproti běžným balíčkovým produktům je, že si klient k běžnému účtu vybírá z nabídky služeb a produktů jen ty, které chce a využije - banka mu žádné nepředepisuje. Sestaví si tak své konto jako stavebnici. Navíc ho může kdykoli a zdarma měnit, přidávat další produkty či odebírat nevyužívané.

Během prvních deseti měsíců na trhu si Konto Genius od GE Money Bank zřídilo již 56 930 klientů. V porovnání s prodeji dříve nabízeného účtu Genius ve stejném období to představuje nárůst o plných 65 %.

„Konto Genius má velkou výhodu ve snadnosti ovládání, větší flexibilitě oproti různým balíčkovým produktům, které klientům nutí i produkty a služby, které sami nechtějí. Výhoda je i ve finanční úspoře zákazníka oproti samostatně zřizovaným produktům k běžnému účtu. Je proto logickým trendem, že klienti si zřizují mnohem více nových Kont Genius než běžných účtů - v říjnu byl tento poměr 74 % pro Konto Genius oproti 26 % pro běžné účty,“ zdůraznila manažerka depozitních produktů GE Money Bank Dana Tomášková.

Nejčastější varianty nastavení Konta Genius, které si klienti volí:
· Běžný účet + kanál přímého bankovnictví (nejčastěji Internet Banka) + platební karta
· Běžný účet + kontokorent Flexikredit + platební karta

Zájem klientů zaznamenala také studentská varianta Genius Student, kterou si již zřídilo téměř 2,8 tisíce klientů. Konto lze složit z běžného účtu a až tří produktů, celková cena je vždy jen 19 Kč měsíčně. Potvrzení o studiu stačí předložit jen při založení účtu. U nově otevřených Kont Genius Student nemusí navíc klienti až do konce roku 2005 platit poplatky za vedení.

* * *

Konto Genius má stavebnicový charakter. V rámci nastavení Genia si klient může vybrat k běžnému účtu dvě až šest služeb, které mu nejvíce vyhovují, GE Money Bank mu žádnou nepředepisuje - klient si tak může sestavit „konto na míru“. Poplatek za správu je nižší, než kdyby si zřizoval služby jednotlivě. Za variantu Genia se dvěmi službami zaplatí klient 79 Kč za měsíc, za každou další službu si pak připlatí 20 Kč měsíčně. Hlavní výhodou Genia je možnost kdykoli a zdarma si služby a produkty přidávat, odebírat či měnit - konto se tak rychle a flexibilně přizpůsobuje měnícím se klientovým potřebám.
Klienti si mohou k běžnému účtu (s výpisem zasílaným měsíčně poštou) vybrat z těchto produktů a služeb:
· Platební karty (elektronická mezinárodní karta Maestro, embosovaná mezinárodní karta MasterCard Standard, karta pro platby na internetu MasterCard Internet)
· Kontokorentní úvěr Flexikredit umožňující povolené přečerpání běžného účtu
· Nástroje přímého bankovnictví (Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka)
· Spořicí účet - účet k běžnému účtu, na který si klient může odkládat momentálně nevyužívané finanční prostředky

Klientům je navíc zdarma k dispozici unikátní služba Infolimit. Jejím prostřednictvím může klient zjistit, kolik peněz mu GE Money Bank právě nabízí prostřednictvím kontokorentu Flexikredit, Expres půjčky, O.K. karty a kreditní karty MoneyCard. Již dříve mohli klienti tuto informaci zjistit na výpisu z účtu, na obchodním místě nebo prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví. Nyní je tato služba k dispozici i na všech bankomatech GE Money Bank.

GE Money Bank nabízí i studentskou variantu konta - Genius Student. Studenti si mohou za výhodných cenových podmínek složit své Konto Genius Student z běžného účtu a až tří produktů. Ty si vyberou podle svých potřeb - ať již si vyberou jeden produkt nebo všechny tři, vždy zaplatí celkově jen 19 Kč měsíčně. Kdykoli a zdarma mohou produkty přidávat, měnit či odebírat. Genius Student mohou získat studenti ve věku 15-24 let, přičemž GE Money Bank požaduje předložení potvrzení o studiu pouze jednou po dobu trvání účtu.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank