Oblíbený úvěr Půda pro zemědělce lze nyní čerpat snadněji

GE Money Bank vylepšila oblíbený úvěr Půda, který je určen zemědělcům pro nákup nestátní zemědělské půdy. Nyní mohou čerpat úvěr již po předložení dokladu o návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí. To zrychluje proces čerpání o 1 - 2 měsíce. Úvěr půda patří mezi velmi úspěšné produkty GE Money Bank určené pro zemědělce. K 12. říjnu jich banka poskytla již 173, z toho 78 % klientů již získalo či má zažádáno o státní podporu.

GE Money Bank má dlouhodobě vedoucí pozici v oblasti úvěrování zemědělců a jedním z často využívaných je právě úvěr Půda. Velmi pozitivní vliv má především spolupráce s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF), který poskytuje zemědělcům finanční podporu. Klienti GE Money Bank tvoří 69% z celkového počtu zemědělců, kteří získali od PGRLF dotaci části úroku z úvěru v rámci programu Půda.

„GE Money Bank považuje produkty pro zemědělce za jednu ze svých hlavních priorit. Proto se snažíme nabízet jim nové služby a vylepšovat stávající – takovým vylepšením je právě současné usnadnění čerpání úvěru Půda,“ řekla Iva Prokopová, manažerka úvěrů pro zemědělce GE Money Bank. „Dříve šlo čerpat úvěr až po vkladu zástavního práva banky do katastru nemovitostí, což klient dokládal Listem vlastnictví. Nyní jsme čerpání urychlili o 1 až 2 měsíce díky tomu, že k němu stačí doklad o návrhu na vklad zástavního práva,“ zdůraznila Iva Prokopová s tím, že další novinky GE Money Bank představí již v lednu 2006.

Úvěrování zemědělských subjektů je jednou z dlouhodobých priorit GE Money Bank. Téměř čtvrtinu portfolia komerčních úvěrů představují úvěry zemědělcům. V nabídce banky jsou speciální produkty, které odrážejí specifické potřeby zemědělců vyplývající např. ze sezónního charakteru výroby.

Od dubna navíc GE Money Bank zemědělcům umožňuje za provozní a investiční úvěry ručit skotem. Pro větší snadnost a úsporu času a nákladů je dobytek oceněn účetní cenou, pak už postačí jen zajišťovací převod vlastnického práva. Díky tomu není nutné využívat znaleckých posudků a notářských zápisů.

* * *

SPECIÁLNÍ ÚVĚRY URČENÉ PRO ZEMĚDĚLCE:

Kromě níže vypsaných speciálních úvěrů mohou zemědělci využívat i všech ostatních úvěrů v nabídce GE Money Bank – kontokorent Flexi Business, rychlou půjčku Expres Business, neúčelové úvěry Universal Business a Operativ Business a další provozní a investiční úvěry.

Financování zemědělské půdy

Jedná se o dlouhodobý hypoteční úvěr určený na nákup nestátní zemědělské půdy do osobního vlastnictví.

 • Financování zemědělské půdy je určeno právnickým osobám i fyzickým osobám – podnikatelům.
 • Minimální výše úvěru je 300 000 Kč a jeho maximální výše není omezena.
 • Splatnost 10 - 20 let (jde o nejdelší splatnost na trhu)
 • Klient obdrží finanční prostředky ve výši až 90% kupní ceny.
 • Možnost získání dotace PGRLF na úhradu úroků činí 4% na úvěr ve výši max. 10 mil. Kč.
 • Úrokové sazby jsou stanovovány individuálně a jejich typ lze v průběhu úvěru měnit: plovoucí sazby nebo fixní sazby na období 1 roku nebo 5 let.
 • Splácení probíhá formou odděleného splácení jistiny a úroků s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na finančním toku klienta
 • Jištění úvěru: financovaná zemědělská půda, blankosměnka, případně jiné zajištění (zemědělská půda ve vlastnictví klienta)

Financování zemědělské techniky

Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých potřeb, v oblasti zemědělství konkrétně k financování nákupu nové i použité zemědělské techniky, zejména kolových traktorů, sklízecích mlátiček, sklízečů píce, strojů na zpracování půdy a setí, strojů pro ochranu rostlin.

 • Výše úvěru:až 100% ceny techniky
 • Splatnost úvěru: 2 až 8 let, s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na cash flow klienta.
 • Jištění úvěru: zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu úvěru, případně termínovaný vklad (možnost zhodnocení prostředků klienta možnost použití jako poslední splátky úvěru), úvěr lze dozajistit skotem

Financování úrody

Úvěry k financování úrody jsou krátkodobé nebo střednědobé úvěry a slouží k sezónnímu financování provozního kapitálu, s dotací PGRLF. Splácení je průběžné v souladu s projekcí hotovostního toku.

 • Výše úvěru: na základě předložených faktur v souladu s požadavky PGRLF.
 • Splatnost úvěru: do 30 měsíců, s možností prodloužení.
 • Jištění úvěru: nemovitost,zástava pohledávek, skot.

V současné době s podporou PGRLF poskytuje GE Money Bank provozní úvěry s využitím programu Vyrovnání úrokového zatížení na 30 měsíců.

Financování zásob - Skladištní listy

Provozní úvěry jsou krátkodobé úvěry a slouží k financování zásob zemědělských komodit uložených klientem u třetích osob (skladovatelů), na které jsou vystaveny skladištní/ skladní listy.

 • Jsou určeny zemědělským podnikatelům a velkoobchodům.
 • Výše úvěru je vypočítána na základě seznamu předložených skladištních/ skladních listů.
 • Splatnost úvěru činí 1 rok, s možností prodloužení, jednorázově před vrácením skladištního/ skladního listu.
 • Jištění úvěru pomocí skladištních/ skladních listů, smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
 • Komodity: obilí potravinářské, obilí krmné, řepka ze sklizně běžného roku.

 

Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank