Oblíbený podnikatelský úvěr Expres Business nyní až do milionu korun

 

Od počátku září mohou podnikatelé, resp. malé a střední podniky získat úvěr Expres Business od GE Money Bank až ve výši jednoho milionu korun, horní hranice výše úvěru se tak zdvojnásobila. GE Money Bank tak ještě podpořila velký zájem klientů o tento rychlý, neúčelový úvěr. Další podporu Expres Business představuje silná reklamní kampaň, která nyní probíhá v médiích. Požádat o úvěr lze na všech 200 obchodních místech banky.
„Úvěr Expres Business jsme uvedli na trh na počátku letošního března a okamžitě se setkal u podnikatelů s úspěchem - jeho hlavní konkurenční výhodou je rychlost schválení i zcela minimální administrativní náročnost. Úvěr si může vzít již zájemce, který má za sebou alespoň jeden rok podnikání,“ řekl manažer produktu Expres Business Jiří Patera.

Současné parametry úvěru Expres Business
· Výše úvěru od 40 000 až do 1 000 000 Kč
· Úroková sazba od 9,5 % p.a.
· Doba splatnosti úvěru od 24 do 60 měsíců
· Konstantní výše splátky po celou dobu splácení
· Úvěr podnikatelům - fyzickým osobám 200 000 Kč je nezajištěný (úvěry nad 200 000 Kč a všechny úvěry právnickým osobám jsou zajištěny směnkou)
· O úvěr mohou požádat i podnikatelé či firmy, které mají za sebou jen první rok podnikání

„Při vyvíjení Expres Business jsme se inspirovali tím, s čím na trhu uspěla retailová Expres půjčka - rychlost a jednoduchost získání, ale také splátka v konstantní výši po celou dobu splácení, díky níž mají podnikatelé splátky pod kontrolou. Ukázalo se, že tyto charakteristiky jsou důležité i pro podnikatele,“ dodal Jiří Patera.

Od březnového uvedení na trh již GE Money Bank poskytla 2925 úvěrů Expres Business s meziměsíčním průměrným nárůstem portfolia 27 %.

Profil Expres Business

GE Money nabízí Bank úvěr Expres Business fyzickým osobám-podnikatelům a právnickým osobám. Jde o neúčelový úvěr, takže podnikatelé nemusí dokládat účel, na nějž chtějí peníze využit. Klient se dozví předběžné rozhodnutí o schválení úvěrů do několika minut od podání žádosti a peníze jsou mu připsány na účet nejpozději do dvou dnů. Podání žádosti o Expres Business a jeho zpracování je zdarma. O Expres Business mohou podnikatelé a firmy požádat i prostřednictvím internetových stránek www.geuver.cz.

GE Money Bank poskytuje Expres Business v objemu 40 000 až 1 000 000 Kč. Výhodou je, že fyzické osoby-podnikatelé u úvěru do 200 000 Kč nemusí bance poskytnout žádné jištění (u úvěrů nad 200 tisíc je jako ručení vyžadována směnka, právnické osoby ji musí předložit vždy). Podnikatelé tedy nemusí mít k jištění např. nemovitost nebo jiný movitý majetek.

Dobu splatnosti si mohou podnikatelé zvolit od 24 do 60 měsíců. Úroková sazba Expres Business se odvíjí od velikosti úvěru a doby podnikání a pohybuje se od 9,5 % p.a. do 13,9 % p.a. Pro podnikatele s historií delší než 2 roky je maximální sazba 11,9 %. Pro podnikatele je důležité i to, že výše měsíční splátky je po celou dobu splácení fixní - mají tedy vždy platby spojené s úvěrem pod kontrolou. Výrazným ulehčením pro podnikatele je i rychlost a jednoduchost získání Expres Business. GE Money Bank postačí, když zájemce o úvěr předloží jedno daňové přiznání (v případě, že žadatel o úvěr podniká pouze jeden rok) nebo dvě daňová přiznání (pokud žadatel podniká delší dobu). Expres Business je tedy dostupný i pro začínající podnikatele.

Hlavní cílovou skupinou pro Expres Business jsou živnostníci (fyzické osoby - podnikatelé) s ročním obratem do 50 milionů Kč a nejvýše devíti zaměstnanci. O Expres Business však může požádat jakýkoliv podnikatel či právnická osoba.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank