Objem portfolia úvěrů GE Money Bank pro zemědělce se letos zvýšil o 24 %

 

GE Money Bank zaznamenala v letošním roce výrazný nárůst zájmu o zemědělské úvěry. Za prvních sedm měsíců roku 2006 vzrostlo portfolio úvěrů poskytnutých zemědělcům o 24 %. Na tomto růstu se nejvíce podílí úvěry investičního charakteru (nárůst o 35 %) a půjčky za účelem financování zemědělské techniky, jejichž objem se v období od ledna do července zvýšil o 67 %. Tohoto výsledku banka dosáhla zlepšováním nabídky svých produktů, spoluprací s prodejci a dovozci zemědělské techniky a aktivní komunikací v rámci zemědělských výstav a veletrhů.
První polovina roku 2006 byla ve znamení velkého zájmu o zemědělské úvěry GE Money Bank. Od začátku roku do konce července se objem portfolia zvýšil o 24 % a GE Money Bank tak potvrdila dlouhodobě vedoucí pozici v oblasti úvěrování zemědělců. Portfolio investičních úvěrů vzrostlo o 35 % a v případě úvěrů určených k financování zemědělské techniky to bylo dokonce o 67 %.

„Produkty pro zemědělce jsou jednou z priorit GE Money Bank, a tak zvýšený zájem o úvěry ukazuje, že jdeme tím správným směrem. Během letošního roku jsme uvedli některé novinky jako úvěry na financování zemědělské techniky, s nimiž lze financovat až 100 % ceny nakupované techniky a financování včetně daně z přidané hodnoty. Jsme rádi, že zemědělci rozšíření úvěrových možností přijali velmi pozitivně,“ řekla manažerka zemědělských úvěrů GE Money Bank Iva Prokopová.

Velký zájem byl také o úvěr Financování nákupu zemědělské půdy, kde GE Money Bank zaznamenala nárůst portfolia o 35 %. GE Money Bank umožňuje zažádat o půjčku ve formě předschváleného limitu v souladu s pravidly poskytování úvěrů PGRLF (Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu) a platností na 1 rok. Poté, co klient uzavírá jednotlivé kupní smlouvy na pozemky, čerpá po těchto částech i peněžní prostředky z úvěru. K obdobnému nárůstu portfolia došlo i v případě provozních úvěrů. Objem úvěrů se v tomto případě zvýšil o 34 %.

„Se zemědělci se snažíme setkávat v rámci výstav a veletrhů, jako jsou Tech Agro nebo Země živitelka, kde jsme pořádali semináře na téma Financování zemědělců. Velmi pozitivně také hodnotíme intenzivní spolupráci s výrobci a dovozci zemědělské techniky,“ dodala Iva Prokopová, manažerka zemědělských úvěrů GE Money Bank.

GE Money Bank se pravidelně účastní zemědělských výstav a veletrhů v České republice. Na těchto akcích letos GE Money Bank komunikovala speciální nabídku na produkt Financování nákupu zemědělské techniky. Úvěry nad 1,5 mil. Kč bylo možné získat s úrokovou sazbou 5 %. Pokud si klient u Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) zažádal o dotaci úroku 4 %, zaplatí již pouze 1 %.


* * *

GE Money Bank má širokou nabídku produktů určených speciálně pro zemědělce. Jde především o úvěry pro financování zemědělské půdy se splatností až 20 let, financování zemědělské techniky a další investiční úvěry. Kromě toho lze s GE Money Bank financovat provozní potřeby zemědělských subjektů. U všech těchto úvěrů lze využít podpor PGRLF a fondů EU.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank