Nový varioLEASING od GE Money Auto nabízí firmám výhodné financování vozidel

Vysoká variabilita a zachování výhod leasingu i po daňových změnách

Společnost GE Money Auto, která vloni financovala nejvyšší počet osobních vozů v ČR, připravila v reakci na změny daňových zákonů pro zákazníky z řad podnikatelů a firem zcela nový typ finančního leasingu. Pod názvem varioLEASING nabízí unikátní řešení, které zachovává výhody finančního leasingu jako v roce 2007, a to s garancí daňové uznatelnosti nákladů. Umožňuje to variabilní nastavení leasingové smlouvy s dobou splácení již od 24 měsíců a možnost kdykoliv leasing ukončit.

„Od letošního roku došlo ke sjednocení doby odepisování automobilů bez ohledu na způsob jejich financování na 60 měsíců. Nový zákon tak zrušil možnost zrychleného odepsání v 36 měsících v případě pořízení automobilu prostřednictvím finančního leasingu,“ řekl Milan Beutl, generální ředitel GE Money Auto. „S tím jsme se my i naši zákazníci nechtěli smířit, proto přicházíme s inovací – varioLEASINGEM, který nabízí jednoduché řešení současné situace. Náš nový produkt respektuje současné daňové zákony, ale zároveň zachovává podnikatelům flexibilitu v délce trvání doby financování a umožní tak reagovat např. na požadavek rychlejší než pětileté obměny vozového parku. Výše splátky je přitom stejná jako u podobných produktů v roce 2007,“ dodal Milan Beutl.

varioLEASING je finanční leasing určený pro pořízení nových i ojetých vozů s akontací od 0 procent a fixní úrokovou sazbou po celou dobu trvání leasingové smlouvy. Jeho variabilita znamená při zachování daňové uznatelnosti nákladů nejenom individuální nastavení doby splácení od 24 do 84 měsíců, ale také možnost ukončení smlouvy dle aktuálních požadavků podnikatele:

 • řádné ukončení a odkup vozu za 1000 Kč bez DPH,
 • předčasné ukončení smlouvy a doplacení zbylé částky,
 • ukončení splácení hodnoty vozidla a pokračování v platbě pojistného.

„Leasingová smlouva se uzavírá na zákonem požadovaných 60 měsíců (5 let), ovšem konstrukce varioLEASINGU umožňuje, aby klient celou pořizovací cenu vozidla zaplatil již ve 24 vyšších splátkách a zbývající dobu platit pouze pojistné, nebo leasingovou smlouvu řádně ukončil. Klient rovněž může ukončit smlouvu předčasně a doplatit zbylou částku. Pořizovací cenu auta lze tedy vykázat jako daňově uznatelné náklady již během 24 měsíců. Díky tomu má klient možnost častěji obnovovat služební vozidla,“ vysvětlil Milan Beutl.

GE Money Auto nabízí kompletní servis spojený s nákupem vozu, proto si klienti mohou rovněž nastavit období pojištění vozidla (havarijní pojištění i povinné ručení) a výhodných sazeb pojistného mohou využít i po splacení hodnoty vozu. Zároveň mají na výběr také připojištění pro případ krádeže či havárie - pojištění autoPROTECT. Uzavření smlouvy u prodejce vozu trvá obvykle jen několik minut a stačí k němu pouze dva doklady.

Markéta Dvořáčková,
tisková mluvčí GE Money Auto


Jak funguje varioLEASING

A. Sjednání leasingu

Klient si na začátku leasingu určí dobu splácení hodnoty vozu a rozsah pojištění. Ze zákonných důvodů musí být smlouva uzavřena na minimálně 60 měsíců. Jelikož klient chce financovat svůj vůz kratší dobu (např. 36 měsíců), skládá se leasing ze 2 typů splátek:

 • Prvních (36) vyšších splátek, které slouží k uhrazení pořizovací ceny vozu. Zahrnují:
  - 6000 Kč = daňově uznatelná měsíční splátka hodnoty vozu (1/60 z pořizovací ceny vozu)
  - 4000 Kč = záloha na daňovou zůstatkovou hodnotu vozu tak, aby odkupní cena vždy vyhovovala daňovým zákonům
  - 1000 Kč = pojištění
  Výše splátky se proto reálně rovná výši splátky u finančního leasingu v roce 2007.
 • Zbývajících 24 splátek představuje pouze pojištění (splátky pořizovací ceny vozu byly již uhrazeny formou záloh v prvních 36 měsících).

B. Ukončení leasingu

Po uhrazení hodnoty vozu (prvních 36 splátek) je možno smlouvu kdykoli ukončit a to následujícím způsobem:

 • řádné ukončení smlouvy a odkup vozu za 1000 Kč bez DPH
 • ukončení splácení hodnoty vozidla a pokračování v platbě pojistného

V případě, že klient potřebuje ukončit smlouvu dříve než je sjednaná doba splácení vozidla, je možno to provést předčasným ukončením smlouvy a doplacením zbylé částky

Při jakékoli variantě ukončení smlouvy (i při nedodržení zákonem předepsané minimální doby splácení vozu 60 měsíců) není nutno zpětně revidovat daňové přiznání

Nový varioLEASING od GE Money Auto - Grafické znázornění