Nový distribuční kanál Osobní půjčky Expres – linka 841 141 141

GE Capital Bank nabízí od dubna všem zájemcům o Osobní půjčku Expres možnost získat pomocí telefonní linky 841 141 141 během pár minut informace o jejich úvěrovém limitu, tedy o tom, kolik jim GE Capital Bank půjčí. Banka tak poskytla klientům vedle internetu a 188 obchodních míst další kanál, jak tuto informaci získat.

· Telefonní linka Expres půjčky 841 141 141

„Podle výzkumu společnosti AISA z listopadu 2002, který máme k dispozici, je pro řadu potenciálních zájemců o spotřebitelské půjčky velkou bariérou obava z případného odmítnutí jejich žádosti na bankovní pobočce. Chceme tuto bariéru odbourat a proto novým i stávajícím klientům nabízíme možnost pomocí telefonní linky Osobní půjčky Expres rychle a pohodlně získat informaci o tom, kolik jim půjčíme aniž by se museli chodit ptát na pobočku,“ říká Radko Šindrbal manažer spotřebitelských úvěrů GE Capital Bank.

Klient v krátkém rozhovoru operátorovi na telefonní lince Osobní půjčky Expres sdělí jen několik běžných údajů nutných ke stanovení svého úvěrového rámce, jako je jméno a příjmení, datum narození, rodinný stav, měsíční příjem atd. Současně je klient požádán o kontaktní telefon.

Na základě těchto údajů klient získá od operátora obratem nejen informaci, jak velkou půjčku může od GE Capital Bank na základě sdělených údajů získat. Dozví se i velikost měsíční splátky, RPSN a doklady, které si má na nejbližší obchodní místo přinést (dva doklady totožnosti, potvrzení příjmu a doklad pro ověření adresy). Operátor mu sdělí i adresu nejbližšího obchodního místa. Na zvolené obchodní místo jsou následně odeslány informace získané při rozhovoru na telefonní lince 841 141 141, tak aby konečné vyřízení půjčky bylo na obchodním místě pro klienta již otázkou několika minut.

· www.exprespujcka.cz

Zájemci o spotřebitelský úvěr ho mohou získat i prostřednictvím internetových stránkách www.exprespujcka.cz. Vyplní zde žádost o Osobní půjčku Expres, do níž uvedou jen základní informace (např. bydliště, výše příjmu, zaměstnavatele, telefon) a specifikují půjčku, o níž mají zájem (výši úvěru, dobu splatnosti).

Po odeslání vyplněné žádosti se klient během chvíle prostřednictvím internetových stránek dozví, zda mu může GE Capital Bank na základě sdělených údajů půjčku poskytnout. Pak již jen klient na obchodním místě GE Capital Bank podepíše smlouvu o úvěru a nejdéle do 24 hodin má peníze k dispozici na svém běžném účtu vedeného u GE Capital Bank.

· Infolimit

GE Capital Bank svým klientům poskytuje i službu Infolimit. Jejím prostřednictvím se mohou průběžně informovat, jak velkou půjčku jim může banka v daném okamžiku nabídnout. Na konci každého měsíce jsou automaticky vyhodnoceny informace, které má banka o běžném účtu daného klienta, a na jejich základě je klientovi nabídnuta aktuální výše půjčky, kterou je klientovi GE Capital Bank připravena kdykoliv poskytnout. Tyto informační limity jsou platné vždy po dobu následujícího kalendářního měsíce a jejich výši si klient může zjistit prostřednictvím Internet Banky, Mobil Banky, Telefon Banky, při osobní návštěvě na obchodním místě GE Capital Bank a nově i z výpisu z běžného účtu vedeného u GE Capital Bank.

· Růst zájmu o Expres půjčku

Zájem o spotřebitelské úvěry dokazuje růst počtu a objemu poskytnutých Expres půjček v prvním čtvrtletí letošního roku. K 31. březnu poskytla 218 tisíc spotřebitelských úvěrů v objemu 8,6 miliardy Kč. V porovnání s prvním čtvrtletím roku 2001, kdy počet poskytnutých Expres půjček činil 20 tisíc a objem 1,1 mld. Kč, došlo k růstu o 50 % v počtu a o 45 % v objemu poskytnutých úvěrů.

· Výhodná sazba od 9,9 % p. a.

Expres půjčka je poskytována se sazbou od 9,9 % p. a. Expres půjčka je poskytována v objemu od 30 do 150 tisíc korun a s dobou splatnosti 24, 30, 40, 50 a 60 měsíců. Tento spotřebitelský úvěr je poskytován bez požadavku ručitele nebo zajištění. Banka rovněž nijak neomezuje použití peněžních prostředků - není stanoven účel, pro který klient musí poskytnutou hotovost použít.

· Rychlost vyřízení

Pro Osobní půjčku Expres GE Capital Bank je charakteristická rychlost a jednoduchost poskytnutí. Pokud klient zažádá o půjčku na obchodním místě GE Capital Bank, je rozhodnutí o předběžném schválení žádosti o Osobní půjčku Expres učiněno obratem po podání žádosti. Pokud má klient již založen běžný účet u banky s požadovanou historií, je s ním do jedné hodiny uzavřena smlouva o úvěru a nejpozději do druhého dne jsou prostředky převedeny na jeho běžný účet vedený u banky.

Osobní půjčka Expres je nabízena i zájemcům, kteří nemají požadovanou historii běžného účtu v bance. V případě žádosti nového klienta bez historie v GE Capital Bank následuje po předběžném schválení žádosti o úvěr ověření - identifikace klienta. Po úspěšném ověření identifikačních údajů klienta je půjčka vyřízena a peněžní prostředky jsou klientovi převedeny na jeho běžný účet vedený u banky do druhého dne.

· Pojištění klienta

Klienti GE Capital Bank podpisem smlouvy o úvěru stvrzují poskytnutí Osobní půjčky Expres a zároveň i pojištění, pokud se pro něho rozhodnou. Pojištění poskytuje Pojišťovna Cardif Pro Vita. Klient je pojištěn od data čerpání úvěru až do jeho splacení. Podstatné je, že tímto pojištěním není podmíněno poskytnutí půjčky.

Zájemci si mohou zvolit mezi dvěma typy pojištění, která kryjí následující rizika:

A) plná pracovní neschopnost, plná a trvalá invalidita a úmrtí,

B) plná pracovní neschopnost, plná a trvalá invalidita, úmrtí a ztráta zaměstnání.

Jan Hainz,
tiskový mluvčí GE Capital Bank