Nové finanční programy GEnius využívá již přes 20 tisíc klientů GE Capital Bank

S výrazným zájmem klientů se setkaly nové finanční programy GEnius, které od května svým klientům nabízí GE Capital Bank. Ke konci srpna je již využívalo přes 20 tisíc zákazníků. Hlavní výhodou těchto programů je jejich „stavebnicový“ charakter – klient si je může složit z produktů, které si sám zvolí podle svých potřeb. Flexibilitu finančních programů GEnius se GE Capital Bank rozhodla zvýraznit netradiční marketingovou akcí, v jejímž rámci umístila na své pobočky stavebnice Lego.

Tři finanční programy GEnius uvedla GE Capital Bank na trh v květnu. Jde o skupiny bankovních produktů dle klientova výběru, za něž klienti platí jeden souhrnný poplatek. Klient si může vybrat ze tří variant – Mini, Standard a Komplet, které se liší počtem produktů. Klienti mohou kdykoliv bez poplatků za zrušení a zřízení měnit skladbu produktů v programu, či libovolně mezi programy přecházet. Po čtyřech měsících na trhu si zřídilo některou z variant finančních programů GEnius již více než 20 000 klientů.

V každém ze tří finančních programů GEnius je pevně stanoven pouze počet produktů - GEnius Mini - tři produkty (běžný účet + dva další produkty), GEnius Standard - pět produktů (běžný účet + čtyři další produkty) a GEnius Komplet, který klientovi dává možnost zřídit si k běžnému účtu neomezeně mnoho produktů (pro přehled viz přílohu tiskové zprávy).

Z dosavadních zkušeností GE Capital Bank vyplývá, že nejoblíbenější kombinací produktů je u programu GEnius Mini běžný účet, Flexikredit (povolené přečerpání do debetu) a platební karta Maestro, druhou nejoblíbenější variantou pak běžný účet s kartou Maestro a Internet Bankou. U programu GEnius Standard klienti nejčastěji zvolili kombinaci běžného účtu s Flexikreditem, kartou MasterCard Standard, Internet Bankou a Mobil Bankou.

„Klienti oceňují na finančních programech GEnius nejen možnost vybrat si k běžnému účtu další produkty dle vlastního výběru, ale také bezplatnou změnu jak jednotlivých produktů, tak celých programů. To jim dává možnost nejen sestavit si program „na míru“, ale také jej kdykoli podle okolností upravovat,“ řekl produktový manažer GE Capital Bank Roman Přeučil.

Jak již bylo řečeno, výraznou vlastností finančních programů GEnius je jejich stavebnicový charakter. Tento jejich charakter je hlavním námětem marketingové komunikace, která finanční programy GEnius doprovází, kdy je např. na letácích, na plakátech, na webových stránkách hlavním motivem kostky stavebnice, které symbolizují jednotlivé produkty, z nichž si klienti své programy GEnius skládají.

„Chtěli jsme ještě více vizualizovat stavebnicový charakter, proto jsme zvolili netradiční marketingovou akci. Na všech pobočkách jsou na bankovních přepážkách umístěny kostičky Lega,“ řekl Roman Přeučil. Od srpna umístila GE Capital Bank na všech svých 185 obchodních místech stavebnice Lego. Na 83 pobočkách, které mají dětský koutek, připravila banka Lega větší množství. „Lego na obchodních místech má dvě funkce. Vedle vizualizace vlastností GEniů je to především zvyšování kvality služeb našim klientům, kteří tak mohou obchodní místa navštěvovat i s dětmi,“ vysvětlil umístění stavebnic Roman Přeučil.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Bank