Nejčastěji Češi měsíčně za bydlení platí čtyři až šest tisíc korun

Z exkluzivního průzkumu, který GE Money provedla v zemích střední Evropy a Rusku, vyplývá, že polovina Čechů měsíčně platí za bydlení čtyři až osm tisíc korun. Méně než čtyři tisíce korun stojí bydlení pouze 12 % obyvatel České republiky. Bydlení tvoří v současnosti 18 % měsíčních rodinných výdajů a do budoucna očekáváme, že tento podíl poroste.

„Výdaje na bydlení ukrajují Čechům v současnosti přibližně 18 % rodinného rozpočtu. V souvislosti s probíhající deregulací cen nájemného, stavebním boomem z posledních let, investicemi do rekonstrukcí a rostoucími cenami energií lze ovšem očekávat, že tento podíl bude nadále růst,“
říká Michal Tuček, produktový manažer hypoték GE Money Bank. „Minimálně se budeme přibližovat průměru Evropské unie, kde se za bydlení nejčastěji platí 22 - 26 %. Ve středoevropském regionu nyní nejvíce za bydlení vydávají Poláci - 24,7 % rodinných financí,“ dodává Michal Tuček.

Náklady spojené s bydlením dosahují v České republice nejčastěji šest až osm tisíc korun měsíčně. Jedna čtvrtina respondentů ovšem uvedla, že měsíčně platí více než 10 tisíc korun. Rodinný rozpočet 60 % dotazovaných přitom nepřesahuje 30 tisíc korun. Čistý měsíční příjem rodiny v ČR v současnosti průměrně činí téměř 26 tisíc korun.

Z průzkumu dále jasně vyplynulo, že jsou to právě Češi, kteří uvažují nejvíce o investicích do zlepšení svého stávajícího bydlení. Během tří let je hodlají uskutečnit dvě třetiny našich dospělých obyvatel, zatímco v Maďarsku nebo Rumunsku je to pouze 40 %. Průzkum také ukázal, že v průměru chtějí Češi investovat do zlepšení svého bydlení 780 tisíc korun.

Exkluzivní průzkum GE Money
, který provedla společnost TNS AISA, proběhl letos v srpnu a září na reprezentativním vzorku dospělé populace mezi respondenty v České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Rusku.

Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank