Nákup ojetého vozu může být bezpečný

S pořízením ojetého vozu je obecně spojeno také riziko koupě odcizeného vozu. Zájemci o ojetý automobil by proto měli ještě před koupí prověřit, zda vůz nemá nějakou právní vadu (např. není v databázi odcizených vozidel), aby tak ochránili svoji investici. GE Capital Leasing, vedoucí společnost na trhu financování ojetých vozů, za tímto účelem spolupracuje s předními odborníky v oblasti prodeje vozidel – tak, aby byla rizika minimalizována v nejvyšší možné míře.

Podle zkušeností GE Capital Leasing patří z hlediska četností pokusu o prodej odcizeného vozidla mezi nejvíce rizikové značky Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes Benz, Porsche a také některé modely značky Škoda. Právě tyto vozy jsou v případě nákupu na leasing povinně prověřovány, a to bez ohledu na rok uvedení do provozu či pořizovací cenu.

„Minimalizace rizik spojených s nákupem automobilu je pro kupujícího i pro společnost zabezpečující jeho financování nutností. Protože se snažíme i v této oblasti vyjít zákazníkům maximálně vstříc, je pro nás výběr spolehlivých partnerů prioritou,“ řekl Petr Šaštinský, generální ředitel společnosti GE Capital Leasing. Právě proto spolupracuje GE Capital Leasing úzce například se společností Car Detect, která se specializuje na ověřování původu ojetých vozidel.

Rozsah lustrace prováděný společností Car Detect přitom závisí na typu automobilu – u rizikových vozidel dochází k dokladové prověrce a fyzické expertíze. U nerizikových vozidel pak probíhá pouze dokladová prověrka.

Samotná prověrka sestává z rozboru VIN, prověření v databázi Car Detect a databázi odcizených vozidel v ČR. Fyzická expertíza dále zahrnuje fyzickou kontrolu vozidla, kontrolu a vyhodnocení výrobních štítků, čísla motoru, kontrolu a vyhodnocení všech viditelných znaků na vozidle a jejich porovnání s identifikačními katalogy výrobců. V oprávněných případech ovšem nechybí ani mikroskopická analýza VIN a dalších identifikačních znaků nebo analýza laku vozidla. Samozřejmostí je také prověření vozidla v zahraničí.

„To, že věnuje společnost GE Capital Leasing tak velkou pozornost problému bezpečného nákupu ojetého vozu, přispívá výraznou měrou k boji s ilegálním obchodem s automobily v České republice. Jsme rádi, že můžeme svými službami pomáhat v rozvoji podnikání nejen autobazarům a koncovým kupujícím automobilů, ale také tak velkým společnostem, jako je GE Capital Leasing,“ řekl Jaroslav Fusek, obchodní ředitel společnosti Car Detect.

Jedním z nástrojů minimalizace rizika, který zájemcům o nákup ojetého vozu společnost GE Capital Leasing nabízí, je také možnost přímo si na internetových stránkách www.gecapital.cz/vin ověřit, zda vozidlo, které chtějí koupit, již není ve vlastnictví GE Capital Leasing. Celý proces ověření je přitom velmi jednoduchý - na dané adrese zákazník zadá posledních šest znaků VIN (identifikační číslo vozidla) a systém automaticky prohledá databázi GE Capital Leasing. Tak se zákazník může vyvarovat nebezpečí, že koupí vůz, jehož majitelem je leasingová společnost. Tyto stránky rovněž pro lepší informovanost zákazníků obsahují odkaz na databázi odcizených vozidel.

Vzhledem k tomu, že je společnost GE Capital Leasing z hlediska počtu vozidel pořízených na leasing leaderem na trhu financování ojetých vozů, se tak výrazně zvyšuje bezpečnost nákupu. „Zájemce může na internetu jednoduše zjistit, že automobil nelze koupit, protože prodávající ho prodává bez vědomí naší společnosti,“ uvedl Petr Šaštinský. „Stránky využívají ve velké míře také prodejci automobilů, kteří tak ušetří čas a zvyšují kvalitu svých služeb zákazníkům,“ dodal Šaštinský.

Jen za prvních šest měsíců letošního roku nechala společnost GE Capital Leasing prověřit 8300 vozů, které chtěli zákazníci koupit prostřednictvím produktů GE Capital Leasing. Problémy byly přitom prověrkou zjištěny v přibližně 11 % případů. V roce 2003 proběhla prověrka u 15 800 vozů.

Jak uvedl Patrik Šišulák, jednatel společnosti A-ESA, provozovatele autobazarů Auto ESA, nejčastější problémy při nákupu vozu jsou pokusy prodat nekvalitní, porůznu poskládané nebo i jinak nedůvěryhodné vozy. „Aby se všem těmto pokusům mohlo předejít, kontrolujeme u všech vozů VIN, provádíme dokladovou lustraci, prověřujeme vozy v databázích leasingových společností i Policie ČR, spolupracujeme s profesionálními firmami, zabývajícími se právě detailním ověřováním právní způsobilosti vozů. Zaměřujeme se na kontrolu stavu, nebezpečí přetáčených tachometrů, zástavní právo a obecné právní nároky třetích subjektů. Veškerá naše činnost směřuje k jedinému – aby klient, který si u nás vůz koupí měl 100% jistotu své koupě, na což mu také poskytujeme 100% garanci původu vozu,“ říká Patrik Šišulák a zároveň dodává: „Úzká spolupráce se společnostmi GE Capital Leasing i Car Detect v oblasti vyšší bezpečnosti prodeje ojetých vozidel je pro nás velmi přínosná. Vysoká kvalita péče, kterou můžeme díky podobným doplňkovým službám nabízet našim zákazníkům, přispívá k jejich spokojenosti a potažmo také k rozvoji našich podnikatelských aktivit,“ dodal Patrik Šišulák.

Eva Chaloupková, manažerka externí komunikace GE Capital Leasing