Nadace MONETA Clementia se rozrůstá o pomoc studentům z dětských domovů a grantový program. Za rok a čtvrt existence už pomohla částkou téměř 19 milionů korun

Nadace MONETA Clementia rozšiřuje rozsah své působnosti na finanční podporu dětí z dětských domovů při jejich studiu na středních školách a učilištích. Do nadace se nově přesouvá i grantový program a sociální fond, které do nynějška spravovala mateřská MONETA Money Bank. Doposud se nadace výhradně soustředila na oddlužování klientů banky, kteří se ne vlastní vinou dostali do neřešitelných životních situací a nebyli s to dostát svým finančním závazkům.

Pomoc dětem z dětských domovů, které studují nebo se chystají studovat na učilišti či střední nebo vysoké škole, je koncipována jako finanční příspěvek buď na potřebné studijní pomůcky nebo další výdaje, spojené se studiem.

„Nadace těmto dětem hradí nejenom odborné nebo jazykové kurzy, ale také autoškoly pro budoucí automechaniky nebo například rondony pro budoucí kuchaře. Jsou to věci, které by jim ředitelé dětských domovů vzhledem k finančním rozpočtům, kterými disponují, mohli jen těžko dopřát. Na druhou stranu jsou to ale právě tyto typy kvazi učebních pomůcek, které jsou pro studium na těchto typech škol de facto nepřekročitelnou podmínkou,“ uvedla v této souvislosti předsedkyně správní rady Nadace Stanislava Hejnová.

Do Nadace MONETA Clementia se nově přesouvá i stávající grantový program Monety, který měla doposud ve své gesci právě banka. MONETA se tímto krokem rozhodla ke koncepčním změnám v kontextu své strategie udržitelnosti tak, aby své filantropické aktivity soustředila právě do působnosti nadace. Na principu grantové podpory, způsobu přidělování jednotlivých grantů nebo výše finanční pomoci, se nic nemění.

„V loňském roce jsme podpořili 78 subjektů, kterým jsme darovali bezmála 6 milionů korun. Projekty, které podporujeme, usnadňují život a vylepšují integraci hendikepovaných, opuštěných či nemocných dětí a dospělých. Spolupracujeme s organizacemi, které si kladou za cíl zapojit různé sociální skupiny zpět do občanské společnosti. V letošním jarním kole rozdělila grantová komise mezi žadatele prvních 1,2 milionu korun, druhé kolo budeme – tentokrát již v nadaci – vyhlašovat v říjnu,“ potvrdila ředitelka udržitelnosti a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová. Do působnosti nadace se přesunul také Sociální fond banky, jehož misí je podpora samotných zaměstnanců banky, kteří se ocitnou ve složité životní situaci.

Vzhledem k výše uvedeným koncepčním změnám se rozšířila i samotná správní rada Nadace MONETA Clementia: její novou členkou se stala právě Zuzana Filipová, pod jejíž gesci grantový program Monety v bance až doposud spadal. Navýšil se také počet členů dozorčí rady Nadace, a to o ředitelku HR Skupiny MONETA Kláru Escobar.

Od svého vzniku v květnu 2021 se nadace soustředila především na oddlužování těch klientů Monety, kteří se ne vlastní vinou ocitli v bezvýchodné životní situaci a nebyli schopni dostát svým finančním závazkům vůči bance. Vyhověla již 61 žádostem a odpustila 18,9 milionů korun. Mezi úspěšnými žadateli byli jednak klienti se závažnou změnou zdravotního stavu, ale například také nezletilé děti, na které v rámci dědického řízení po zemřelých rodičích přešly závazky v podobě půjček, hypoték nebo komerčních úvěrů. Pomoc nabídla MONETA Clementia také obětem trestných činů a nezaviněných dopravních nehod s následnou trvalou zdravotní újmou. V červnu 2021 pomohla nadace také klientům z obcí zasažených ničivým tornádem.