Nadace MONETA Clementia poskytne 56 neziskovým organizacím granty za více než 7 milionů korun

18. 6. 2024
MONETA Money Bank

Nadace MONETA Clementia obdržela v letošním jarním kole grantového programu rekordních 183 žádostí. Na základě jejich posouzení nezávislou správní radou nadace pak rozhodla rozdělit mezi 56 úspěšných žadatelů z řad neziskových organizací celkem 7 129 236 korun.

Letošní kolo grantového programu bylo rekordní jak z hlediska počtu přijatých žádostí, tak i částky, o kterou organizace žádaly. Celkem si o finanční podporu během dubna zažádalo 183 neziskových organizací s žádostmi přesahujícími částku 37 milionů. K vysokému číslu přispělo, že mohly poprvé požádat také o příspěvek na svůj provoz. „Z přijatých žádostí vidíme, že mnohé neziskové organizace mají problém financovat náklady spojené se samotným provozem své činnosti. Velmi často se zde objevovaly náklady na mzdy, pohonné hmoty či provoz budovy, ve které sídlí,“ vysvětluje Monika Kalivodová, předsedkyně správní rady Nadace MONETA Clementia.

Grantový program je určen organizacím, které se primárně zaměřují na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, péči o seniory nebo ochranu životního prostředí. Nadace jej vyhlašuje až dvakrát ročně a hlavní podmínkou pro přijetí grantové žádosti je převzetí záštity nad neziskovou organizaci některým ze zaměstnanců Skupiny MONETA. O tom, jaké neziskové organizace nakonec grant dostanou, rozhoduje nezávislá správní rada tvořená třemi zaměstnanci Skupiny MONETA a dvěma externě zvolenými členy.

Od podzimu 2023 je grantový program financován Nadací MONETA Clementia. Původně vznikla za účelem pomoci klientům, kteří se dostali do těžké životní situace a nejsou schopni dostát svým závazkům vzniklým vůči společnostem Skupiny MONETA. V loňském roce pak nadace svou působnost rozšířila nejen o samotný grantový program, ale také o oblast finanční podpory pro děti z dětských domovů a zaměstnance Monety, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Informace o podpořených neziskových organizacích včetně výše grantu a jeho účelu viz PDF ke stažení.

Lucie Leixnerová
tisková mluvčí Skupiny MONETA

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5