Nadace MONETA Clementia odpustila klientům v nouzi závazky v hodnotě 2 600 000 korun

Tornádo na Moravě, úmrtí v rodině, vážný úraz nebo covid. Důvodů, kvůli kterým nadace MONETA Clementia odpouští klientům závazky vůči bance, je více. Jejich společným jmenovatelem jsou krizové životní situace a nešťastné shody okolností, při kterých je finanční břímě dále neúnosné. Od svého vzniku nadace odpustila dluhy již 12 lidem v hodnotě 2 642 709 korun.

Těžký rok pro všechny byl pro mnohé ještě těžší. Jarmila pracovala celý život jako hospodářka ve školství. V roce 2017 jí byla diagnostikována artróza obou kyčlí a během jednoho roku absolvovala dvě operace – totální endoprotézy. Rok byla ve třetím stupni invalidity, ale poté jí bez posouzení zdravotního stavu byla invalidita odebrána i přesto, že dodneška chodí o francouzských holích. Skončila na úřadu práce, kde jí po 40 letech v zaměstnání vypláceli do dubna 2021 podporu ve výši 3 678 korun. V lednu 2021 ona i její manžel onemocněli koronavirem. Manžela odvezla sanita do nemocnice a týden na to byl v umělém spánku převezen do Prahy, kde v únoru tohoto roku v 58 letech zemřel. U MONETA Money Bank měli konsolidaci půjček, kterou poctivě platili. Teď zůstala Jarmila na všechno sama, a aby měla alespoň nějaký příjem, odešla v červenci 2021 do předčasného důchodu. Splácet velký závazek bylo pro ni v podstatě likvidační. Proto se obrátila na nadaci MONETA Clementia, jejíž správní rada jednohlasně odsouhlasila odpuštění dluhu.

Princip je jednoduchý. „Klienti, kteří se dostali do situace, kdy nejsou schopni uhradit své dluhy vůči bance, mohou o pomoc požádat prostřednictvím online formuláře na stránkách Nadace MONETA Clementia. Do jednoho dne od obdržení žádosti jim dáme vědět, zda je tato formálně v pořádku, nebo potřebuje doplnění. Správní rada následně rozhodne, zda žádosti o oddlužení vyhoví. Pokud ano, připraví nadace potřebné kroky k oddlužení, klient pak na konci celého procesu obdrží certifikát o oddlužení,“ vysvětluje fungování nadace Stanislava Hejnová, předsedkyně správní rady nadace MONETA Clementia.

Od 10. května, kdy nadace vznikla, obdržela 101 žádostí, přičemž zhruba polovina přišla z jižní Moravy od lidí zasažených tornádem. Z celkových 12 žádostí o oddlužení, kterým nadace vyhověla, bylo 6 právě z oblasti zasažené katastrofou, která v tuzemsku nemá obdoby. „Manželský pár s miminkem měl téměř nový dům, který musel na demolici. Velmi často byla smetena celá horní patra. To byl i případ manželského páru, kdy se pán léčí na rakovinu, takže žijí z platu manželky a nemocenské,“ vyjmenovává některé příklady ředitelka komunikace a ESG MONETA Money Bank Zuzana Filipová.

Oprávněnost žádostí o oddlužení posuzuje vždy nezávislá správní rada, složená ze zástupců odborné veřejnosti mimo banku: zasedá v ní například vedoucí partnerka mezinárodní konzultační společnosti Ernst & Young pro Českou republiku Magdalena Souček, poslanec a předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher nebo ekonomka a auditorka Zuzana Prokopcová. Předsedkyní správní rady je ombudsmanka Skupiny MONETA Stanislava Hejnová.